NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR)

Cílem fondu je dosahovat výnos přesahující sazbu EURIBOR na 1 měsíc, měřeno za pohyblivé období 3 až 5 let. Tento index se nepoužívá pro sestavení portfolia, nýbrž pouze k měření výkonnosti. Fond je aktivně spravován. Fond investuje do diverzifikovaného portfolia sestávajícího zejména z pevně úročených nástrojů a jeho cílem je vytvářet výnosy na základě rozhodnutí o dynamické alokaci aktiv a bezpečné selekci. Fond investuje zejména do firemních a státních dluhopisů investičního a neinvestičního stupně, a to jak na rozvinutých, tak i na rozvíjejících se trzích. Může však také investovat do jiných nástrojů s pevným výnosem, jako například (nikoliv však výlučně) kryté dluhopisy a cenné papíry kryté aktivy. Fond využívá derivátů a může k dosažení svých cílů otevírat dlouhé a krátké pozice (krátké pozice jen prostřednictvím derivátů). Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 249,29 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0922501720
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 11. 07. 2013
Benchmark Euribor 1-month
Majetek ve fondu 2 921 144,43 EUR
Výkonnost
1 měsíc 3,33%
3 měsíce 7,34%
6 měsíců 0,22%
od začátku roku 3,33%
1 rok -11,06%
3 roky -11,54%
5 let -10,16%
od založení fondu 0,09%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.2%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů