NN (L) European High Yield P Cap (EUR)

Fond investuje převážně do firemních dluhopisů denominovaných v evropských měnách s vyšším rizikem a tedy vyšší úrokovou sazbou (takzvané dluhopisy s vysokým výnosem s ratingem kvality nižším než BBB-). V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty ICE BofAML European Currency High Yield Constrained, ex Subordinated Financials. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat dluhopisy, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Fond spravujeme aktivně a k sestavení optimálního portfolia využíváme naše analýzy jednotlivých emitentů firemních dluhopisů v kombinaci s analýzou širšího trhu. Snažíme se využívat rozdílů ve výnosech společností emitujících dluhopisy v rámci sektorů a rozdílů ve výnosech mezi regiony, sektory a různými hodnoceními kvality (ratingy). Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. Rozdíly ve výnosech se mohou v rámci sektoru významně lišit; věříme proto, že zásadní součástí investování v zájmu vysokého výnosu je pečlivý výběr a diverzifikace emitentů. Pro účely řízení rizik jsou odchylky emitentů udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 407,43 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0529381476
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 18. 11. 2010
Benchmark ICE BofAML European Currency High Yield Constrained ex Subordinated Financials
Majetek ve fondu 4 126 422,84 EUR
Výkonnost
1 měsíc 4,56%
3 měsíce 1,18%
6 měsíců -2,51%
od začátku roku -11,32%
1 rok -10,23%
3 roky -2,30%
5 let -0,17%
od založení fondu 57,72%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.3%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
13,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů