NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR)

Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v eurech. Investujeme do státních a firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů státních dluhopisů, rozpětí zemí a úvěrů v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Euro-Aggregate. Referenční hodnota široce odráží investiční stupeň globálního prostředí dluhopisů denominovaných v eurech. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 582,15 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546917773
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Euro-Aggregate
Majetek ve fondu 64 807 619,29 EUR
Výkonnost
1 měsíc -0,32%
3 měsíce -0,69%
6 měsíců -0,04%
od začátku roku -2,06%
1 rok -2,03%
3 roky 7,51%
5 let 5,75%
od založení fondu 132,86%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.85%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
8,50

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů