NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK)

Fond nabízí diverzifikovanou expozici v komoditních sektorech jako jsou energetika, zemědělství, průmyslové kovy, drahé kovy a dobytek. Fond využívá aktivní správu s dodržením mezních odchylek vzhledem k referenční hodnotě. Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Commodity (TR) Index. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond rovněž zahrnuje investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí indexu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio fondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Pozice fondu pro jednotlivé komodity jsou stejné jako u příslušného srovnávacího indexu. Koncové datum komoditních kontraktů se může lišit od koncových dat kontraktů, z nichž je složen srovnávací index. Důvodem je minimalizace ztrát nebo maximalizace výnosů z tzv. „rolování“, přičemž „rolování“ znamená obnovování expirujících komoditních kontraktů. Jeho cílem je těžit z držení dřívějších futures kontraktů, které budou nakupovat pasívní produkty a tradiční indexy během následujícího období, jakož i z relativních cenových rozdílů určitých komodit, jež jsou součástí téhož hodnotového řetězce. Pozice jsou určeny matematickým modelem, který je postaven na dvou faktorech - Carry a Flow. Pro omezení rizika fondu máme zavedeny přísné kontrolní mechanismy. Fond investuje zejména do krátkodobých dluhopisů USA a do nástrojů, které přinášejí výkonnost zvolených komodit. Základní měnou dílčího fondu je česká koruna (CZK) a dílčí fond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 18.1.2022
Hodnota podílu (NAV) 276,06 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0629872945
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 21. 07. 2011
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 414 460 034,77 CZK
Výkonnost
1 měsíc 8,51%
3 měsíce -1,03%
6 měsíců 10,25%
od začátku roku 4,46%
1 rok 27,94%
3 roky 28,93%
5 let 11,02%
od založení fondu -44,61%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.67%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,70

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů