NN (L) Food & Beverages X Cap (USD)

Fond investuje po celém světě do společností vyrábějících potraviny a nápoje. To zahrnuje společnosti provozující svou obchodní činnost v následujících průmyslových odvětvích: výrobci a distributoři potravin a nápojů; výrobci spotřebního zboží pro domácnost a výrobků pro osobní potřebu; potraviny; lékárenský maloobchod. Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty MSCI World Consumer Staples (čistý výnos). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Investoři by měli mít na paměti, že investiční prostředí indexu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrovaný také podfond. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice podfondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 2 305,74 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0121192677
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 27. 04. 2001
Benchmark MSCI World Consumer Staples (NR)
Majetek ve fondu 39 409 512,78 USD
Výkonnost
1 měsíc 1,30%
3 měsíce 7,69%
6 měsíců -2,29%
od začátku roku 1,30%
1 rok -7,85%
3 roky 4,15%
5 let 11,68%
od založení fondu 253,44%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.3%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
23,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů