Wealth Magazín: Sůl nad zlato? Ne, voda a potraviny budou výzva pro 21. století

17.05.2024 | Novinky

Zajištění dostatku vody a potravin je díky demografickému vývoji výzvou pro lidstvo v tomto století.

 

Ředitel naší společnosti, Jan D. Kabelka, napsal o tomto tématu článek pro Wealth magazín, najdete jej na tomto odkazu zde.

 

Do tématu vody a potravin můžete ale také investovat.  A to prostřednictvím  podílových fondů, které na naší platformě KKInvestor nabízíme:

BNP PARIBAS AQUA

Fond investuje do portfolia globálních společností ze sektoru vodního hospodářství. Jeho základní investiční témata jsou:

Snížení spotřeby díky snížení ztrát či zvýšení účinnosti. Jedná se o společnosti, které působí v oblastech, jako jsou řízení úniků, řízení přívalových vod, senzory nové generace, monitorovací zařízení a takzvaná chytrá města. Zajímavou investiční příležitostí může být také chytré zavlažování.

Omezení odpadů. Investice do přeměny odpadů ve zdroje díky péči o vodu, recyklaci a zamezení tomu, aby voda vypadávala z (přirozeného) vodního cyklu. Do této oblasti se zapojují sektory, jako jsou recyklace vody, testování kvality a environmentální služby. Vidíme příležitosti v oblastech péče o vodu (filtrace, čištění, monitoring kvality a testování) a její opětovné distribuce. 

Zvýšení nabídky. Technologie, které mají za cíl zvýšení nabídky čisté pitné vody. Dodat dostatečné množství vody ve městech v relativně suchých oblastech je technologicky náročné. Jedná se o investice do systémů čerpadel, filtrů, odsolovacích rostlin či zásobních a přepravních projektů.

Fond je k dispozici v CZK. SFDR čl. 9

 

Schroders ISF Global Sustainable Food and Water

Fond je aktivně spravován a investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice, u kterých investiční správce očekává, že přispějí k zajištění udržitelného zdroje potravin a vody, včetně vodního hospodářství, zemědělské techniky, zemědělských vstupů, produkce, zpracování, balení a distribuce potravin, maloobchodu s potravinami a vodou a recyklace.

Fond je k dispozici v CZK. SFDR čl. 9.

 

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund 

Fond investuje do světových společností, které se zabývají vývojem, výrobou nebo prodejem produktů a služeb v oblasti vodohospodářství a odpadového hospodářství. Jeho strategie se opírá také o globální megatrendy, jako jsou populační růst, environmentální omezení, regulace, míra urbanizace či vytváření globálního bohatství.

Fond je dostupný v EUR a v USD. SFDR čl. 8.

 


Důležité upozornění:
Investoři by se měli ujistit v aplikaci KKinvestor, případně v Přehledu fondů, které investiční nástroje jsou pro ně vhodné, neboť výše uvedené investiční nástroje nemusí být vhodné pro všechny. Fondy patří na platformě KKinvestor do 3. kategorie.