BNP PARIBAS AM: Gratulujeme k ocenění Zlatá a stříbrná koruna

26.06.2024 | Novinky

Významné ocenění za rok 2022 v anketě Zlatá koruna obsadily dva fondy společnosti BNP PARIBAS Asset Management. Do obou můžete investovat na platformě KKInvestor

 

Zlatá koruna 2024 pro fond BNP Paribas Aqua 

 

V letošním roce více než 400 členů Finanční akademie soutěže Zlatá koruna přidělilo Zlatou korunu fondu BNP Paribas Aqua

Fond se na čele kategorie Podílové fondy umístil již popáté v řadě, ale teprve poprvé vystoupal na vrchol, v předchozích letech získal třikrát stříbrnou korunu a jednou bronzovou. 

Globální tematický fond investuje do koncentrovaného portfolia akcií společností, které mají alespoň 20 % podíl tržeb, cash-flow nebo zisků souvisejících s vodohospodářstvím nebo s úsporami pitné vody. Fond byl založen v roce 2015 a korunová měnově zajištěná třída se nabízí od roku 2017. 

Fond je zařazený do kategorie SFDR 9.

Jedna zajímavost. Investice ve výši 250 tisíc korun ročně zajistí výrobu 326 m2, ušetří 422 m2 a ošettří dalších 2477 m2 pitné vody; celkově tak dokáže zásobovat 23 domácností pitnou vodou po celý rok.  (data Impax 12/2022).

Fond (klasická třída) je oceněný ratingem 4 hvězd od společnosti Morningstar

Doteď čeští investoři svěřili fondu 3,1 miliardy českých korun, celkově fond BNP Paribas Funds Aqua spravuje 3,74 miliard EUR. 


Stříbrná koruna 2024 pro fond BNP Paribas Disruptive Technology 

 

Zároveň Finanční akademie rozhodla o udělení Stříbrné medaile fondu BNP Paribas Disruptive Technology. Další globální tematický akciový fond z dílny BNP Paribas Asset Management se věnuje tématu přelomových technologií. 

Rok 2023 byl rokem umělé inteligence a dominance velkých technologických společností nad zbytkem investičního světa, pro ty nejúspěšnější se vžil termín „Magnificient 7“.  Právě oblast IT technologií a jejich aplikace v různých sektorech je oblastí, která má největší potenciál narušit stávající technologická řešení nebo zaběhnuté obchodní modely a které se věnuje letošní dvojka mezi akciovými fondy. 

Fond BNP Paribas Disruptive Technology vyhledává společnosti, které těží z dlouhodobých trendů v oblastech, jako je Cloud computing, umělá inteligence, automatizace, robotizace nebo internet věcí.

Fond je spravován přístupem „růst za rozumnou cenu (GARP)“, s plnou integrací ESG. 

Koncentrovanému portfolio 40- 50 titulů dominují IT společnosti (60%), společnosti se sídlem v USA (80 %) a společnosti s vysokou tržní kapitalizací (50 % portfolia má tržní kapitalizaci přesahující 100 ml USD). 

Fond má historii od roku 1997, aktuálně spravuje 4,5 miliardy EUR. CZK třída vznikla v květnu 2018 a čeští investoři jí svěřili téměř 2 miliardy korun. 

Klasické třídy i tohoto fondu se těší ratingu 4 hvěz od společnosti Morningstar. 

Oba oceněné globální tematické akciové fondy od BNP Paribas Asset Management tak dohromady spravují 5 miliard korun jen v CZK třídách a mohou se stát součástí investičních portfolií i dlouhodobých DIP portfolií českých klientů. 

 

Investor by se měl vždy seznámit s rizikovým profilem fondů a zjistit, zda odpovídá také jeho zkušenostem a znalostem. Tuto informaci si může ověřit přímo v aplikaci KKInvestor, v Přehledu fondů nebo na kartě fondu na tomto webu.