BNP PARIBAS AM: Fond s fixní splatností v březnu 2029

17.11.2023 | Novinky

Hledáte investici do dluhopisů s fixní splatností? 

Společnost BNP Paribas Asset Management připravila další možnost investovat do dluhopisového fondu se splatností v březnu roku 2029.

 

Fondy se splatností poskytují výhled o očekávaném výnosu v době splatnosti, protože kupón není citlivý na pohyby trhu během doby trvání fondu za předpokladu, že investoři zůstanou investováni až do splatnosti a nedojde k žádné kreditní události. Tento typ fondu se z tohoto důvodu odlišuje od běžných dluhopisových fondů, které zůstávají trvale otevřené a tedy bez definované splatnosti.

Fond BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 tak přínáší investorům možnost investovat s pevným investičním cílem dosaženým v březnu 2029.

 

Do fondu je možné investovat pouze v období od  7. listopadu 2023 do 5. ledna 2024, poslední objednávky budou zpracovány 3. ledna 2024.

V případě předčasného odchodu se proto na případné odkupy použije mechanismus swing pricing, nazývaný také upravená čistá hodnota aktiv. Jedná se o kompenzaci, kterou platí odkupující investoři, aby nebyli poškozeni zbývající držitelé.

V porovnání s předchozí tranší bude nový fond laděný mírně konzervativněji : dluhopisy investičního stupně by měly dosahovat minimálně 75 % portfolia a dluhopisy v pásmu sub-investičního stupně musí mít minimální rating BB- a tedy do investičního světa vstupují pouze dluhopisy s nejvyššími ratingy v této kategorii. 
 

K dispozici je korunová třída BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 stejně tak jako investice v EUR BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029.

Očekávaný výnos by při aktuálním tržním nastavení mohl dosáhnout pro EUR třídu úrovně okolo 4,0 % p.a*. a 5,1 % p.a.** pro CZK třídu, v čistém vyjádření po odečtení poplatků portfolia. Výsledný dosažený výnos fondu bude znám až po plném zainvestování fondu.

* Indikace ze dne 15/11/2023 ; Pro skutečný výnos nakoupeného portfolia do splatnosti budou rozhodující podmínky na trhu firemních dluhopisů v Investičním období, tedy v období od 7/1 – 6/2/2024. 


** Pro skutečný výnos třídy Classic H CZK Capitalisaiton bude kromě bodu * také důležitý průměrný1 rozdíl v úrokových sazbách mezi EUR a CZK po dobu od 7/1/2024- 30/3/2028. Indikace IRS trhu ze dne 7/9/2023 = 1,1 % p.a. 
 

Přikládáme Přehled fondů BNP Obliselect s informaci o vstupních poplatcích, celkových nákladech a způsobu jak investovat.

Pro vytvoření nákupní instrukce včetně VS doporučujeme použít KKInvestor, video návod zde.

V  přiloženém letáku pak můžete nalézt další detailní informace.

 

Fond je zařazen jako fond kategorie cílového trhu 2.