Aktuality

Představenstvo společnosti (dále jen „Představenstvo“) tímto oznamuje akcionářům podfondů ING (L) Flex – Slovak Bond a ING (L) Flex – Czech Money Market, že se rozhodlo provést následující sloučení (dále jen …
Vážení distributoři Dovolte mi, abychom Vás informovali, že s okamžitou účinností, lze již opět v rámci veřejné nabídky v České republice, opět distribuovat  Fondy ING (L) FLEX Czech Money Market a ING (L) FLEX Slovak Bond. V…
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z důvodu bankovního volna nebude za 1. a 2. 10. 2014 stanovena cena fondu ING (L) Invest Greater China. Dále nebude stanovena cena fondu ING (L) Invest Japan za 13. 10. 2014.  
Oznámení o konání mimořádné valné hromady akcionářů společnosti ING (L) Flex v sídle společnosti dne 27. října 2014 v 15 hodin místního času. Podrobnosti naleznete v přiloženém oznámení. …
Představenstvo společnosti ING International se rozhodlo upravit znění investiční politiky fondů ING International Czech Bond, ING International Czech Money Market a ING International Slovak Bond. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. …
Představenstvo společnosti tímto informuje akcionáře ING (L) Patrimonial, že se rozhodlo provést fúzi všech aktiv podfondu ING (L) Patrimonial First Class Multi Asset do podfondu ING (L) Invest First Class Multi Asset se dnem účinnosti 28. listopadu 2014. …
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z důvodu bankovního volna nebudou v září stanoveny ceny některých fondů - jejich seznam uvádíme v příloze. Objednávky přijaté v tyto dny budou zpracovány se zpožděním. …
Dovolujeme si vás upozornit na nadcházející změny v prospektu společnosti ING (L). Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. Oznámení akcionářům společnosti ING (L) – září 2014
Oznámení o konání mimořádné valné hromady akcionářů společnosti ING (L) Flex v sídle společnosti dne 17. září 2014. Oznámení akcionářům společnosti ING (L) Flex – srpen 2014
Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu bankovního volna nebudou stanoveny za 15.8.2014 ceny za fondů ING International Czech Equity, ING (L) Patrimonial Euro a ING Multifond V5.  
Veřejná distribuce fondů ING (L) Flex – Slovenský dluhopisový fond a ING (L) Flex – Czech Money Market pro retailové klienty je dočasně pozastavena až do odvolání, které bude komunikováno prostřednictvím internetových…
Dovolujeme si vás upozornit na nadcházející změny v prospektu společnosti ING (L) Flex. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.   Oznámení akcionářům společnosti ING (L) Flex – červenec 2014
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z důvodu bankovního volna nebudou v červenci stanoveny ceny některých fondů. Objednávky přijaté v tyto dny budou zpracovány se zpožděním. 1.7. nebude stanovena cena fondu ING (L) Invest Greater China…
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z důvodu bankovního volna nebude stanovena za 9. 6. a 23. 6. 2014 cena fondů ING (L) Patrimonial Euro a ING Multifond Aktiv V5.  
Jméno fondu ING (L) Invest Asia ex Japan se změnilo na ING (L) Invest Asia ex Japan High Dividend. Tato změna nemá žádný vliv na investiční strategii fondu, historickou výkonnost ani na žádné další údaje o fondu. Důvodem…
Dovolujeme si vás upozornit na nadcházející změny v prospektu společnosti ING (L) International. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. Oznámení akcionářům společnosti ING (L) International – květen 2014
Představenstvo Společnosti rozhodlo o následujících dodatcích, které nabydou účinnosti od 1. března 2014. Oznámení akcionářům společnosti ING (L) Flex – únor 2014
Představenstvo společnosti rozhodlo o změnách prospektu, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2014. Oznámení akcionářům společnosti ING (L) – únor 2014
Společnost vydala Výroční zprávu a auditované výkazy za rok uzavřený k 30. září 2013.  
Společnost vydala Výroční zprávu a auditované výkazy za rok uzavřený k 30. září 2013. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy