Společensky odpovědné investování získává na popularitě u institucionálních i privátních investorů

17.08.2017 | Novinky

Světová finanční krize, následný růst nezaměstnanosti a vyčerpané státní finance podnítily investory na vyspělých trzích k hledání nových efektivnějších cest, jak řešit přetrvávající problémy ve společnosti. Téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti tak postupně proniká do oblasti kolektivního investování a tento trend sílí i na českém trhu. Na trhu se objevuje čím dál více fondů, které investují výhradně do takových firem, jež svou obchodní aktivitou i firemní kulturou splňují požadavky strategií společensky odpovědného investování.

Myšlenka sociálně odpovědného řízení firmy není záležitostí jen několika posledních let. Prvně byla vyslovena po občanské válce v USA, kdy společnost hledala nové cesty ke změnám systému, jenž nezvládal dostatečně zajišťovat pomoc těm, kteří to potřebovali, jinak než na dobročinné charitativní bázi.

Více než ochrana životního prostředí

„Téma sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje je z pohledu investorů velice perspektivní oblast. Často se setkáme například s fondy investujícími do moderních environmentálních technologií, ale nejde zdaleka jen o sektor životního prostředí. Fondy zaměřené na společensky odpovědné investování vyhledávají příležitosti napříč všemi sektory a hodnotí firmy také například podle jejich přístupu k zaměstnancům, dodržování lidských práv či udržitelnosti podnikání do budoucna,“ vysvětluje generální ředitel NN Investment Partners v ČR Jan D. Kabelka.

Pilíře sociálně odpovědného investování

Sociálně odpovědné fondy investují do akcií firem, jejichž řízení je postaveno na 3 hlavních pilířích: sociálním, finančním a environmentálním. Tyto firmy podnikají tak, že nenarušují udržitelnost životního prostředí, neporušují lidská práva, práva svých zákazníků ani zaměstnanců. Nevyužívají dětské práce, nepodílejí se na žádné z forem diskriminace, jaderném vyzbrojování či exportu zbraní do zemí s embargem. Zároveň udržují zdravé finanční ukazatele a mají potenciál rozvoje do budoucna. Existuje dokonce specializovaná londýnská burza Social Stock Exchange, kde se obchodují jen akcie sociálně odpovědných firem.

Výběr investičních titulů

Existují dvě základní strategie výběru akcií a dalších aktiv do portfolií. V případě negativního výběru investor ze svého portfolia vylučuje společnosti z „problémových“ sektorů – tabákové firmy, firmy vyrábějící alkoholické nápoje či firmy z hazardního nebo zbrojního průmyslu. Při pozitivním výběru jsou do portfolia vybírány akcie společností provádějících svou činnost v souladu se zásadami společensky odpovědného podnikání.

Sociálně odpovědné fondy v NN Investment Partners

Společnost NN Investment Partners má v oblasti odpovědného investování dlouholetou tradici – první fond s touto strategií NN (L) Sustainable Equity byl založen již v roce 1999. 

„Náš investiční proces je založený na vlastních analýzách jednotlivých firem, v nichž jsou informace ověřovány z různých nezávislých zdrojů,zdaleka nevycházíme jen z těch informací, které o sobě poskytuje sama firma,“ upřesňuje investiční ředitel NN Investment Partners v ČR Lubomír Vystavěl.

NN Investment Partners nabízí v České republice 3 fondy s touto strategií. Dva akciové NN (L) Global Suistainable Equity a NN (L) European Sustainable Equity a jeden smíšený fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable. Více informací o zmíněných fondech, jejich výkonnosti a dokumenty ke stažení naleznete na www.nnfondy.cz.