NN (L) International Czech Equity poráží větší část konkurence

03.05.2018 | Novinky

Korunový aktivně řízený akciový fond zaměřený na region střední Evropy s převahou České republiky. Na tříleté periodě poráží větší část konkurence.

NN (L) International Czech Equity je aktivně řízený akciový fond zaměřený na region střední Evropy. Zajímavý je zejména tím, že dává, i v souladu s benchmarkem, velkou váhu České republice.

Strategie fondu je založena na bottom-up přístupu a výběru konkrétních akcií na základě fundamentální analýzy. Zároveň ovšem platí, že portfolio manažeři při alokaci aktiv zohledňují i váhy jednotlivých zemí, a s tím související riziko. Celkově by portfolio fondu mělo obvykle tvořit cca 40 až 65 společností, přičemž portfolio manažeři mají v tomto ohledu poměrně volnost, protože váha jedné akcie v  portfoliu se  oproti benchmarku může lišit o -10 % až +5 %.  Benchmark fondu tvoří z 52 % pražský index (PX) PI, 28 % připadá na varšavský index (WIG30) TR, 10 %  na budapešťský index (BUX) TR a 10 % na rumunský index (BET) PI. Ačkoliv  jde o korunový fond, měnové pozice mimo CZK nejsou standardně zajišťovány.

Velká váha České republiky

Regionální složení fondu ukazuje, že nejvyšší váhu má skutečně Česká republika s tím, že je navíc třeba podotknout, že Rakousko je zastoupeno víceméně z formálních důvodů. Některé společnosti (jako např. Erste Group) jsou totiž primárně kótované na burze ve Vídni, ačkoliv jde zároveň o nedílnou součást české BCPP. Formálně jsou tak zachyceny jako rakouské. Významnou váhu v portfoliu mají i akcie polské a na úrovni benchmarku se pohybuje i Maďarsko. Naopak váha Rumunska je aktuálně o něco nižší než v případě benchmarku. Ještě jednou ale připomeňme, že jde o aktivně řízený fond.

Z pohledu sektorového složení portfolia jednoznačně, v souladu se specifikem středoevropských burz (zejména ČR), dominují finance s takřka 58 % následované energetikou.

Převzato z časopisu Fond Shop 6/2018, str. 20. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.