Atraktivní investiční příležitosti na rozvíjejících se trzích. Jaké je tajemství jejich úspěchu?

05.09.2019 | Novinky

Roste spotřeba i bohatství jejich obyvatel. Adaptují nejnovější technologie, budují infrastrukturu a dohání vyspělý svět. Z investičního pohledu v dlouhodobém horizontu jednoznačně převažuje růst rozvíjejících se trhů nad zvýšenou mírou jejich kolísání. A růst zdaleka nekončí. Výhled je více než slibný.

  • Zatímco do dnešní doby stál za růstem rozvíjejících se trhů export komodit, do budoucna bude hnacím motorem spotřebitelská poptávka jejich vlastních obyvatel.
  • Rozvíjející se země tvoří dnes pouze 40 % světového HDP, jejich obyvatelé se však na světové populaci podílí 80 %.
  • Rozvíjející se trhy tvoří 70 % zemského povrchu a vyprodukují více než 60 % světových komodit.

Počet obyvatel ve městech po celém světě stále roste a zhruba 90 % tohoto růstu se odehrává v rozvíjejících se zemích. Odhady hovoří o 70 milionech lidí, kteří se každý rok přesunou ze zemědělských oblastí do měst (Vitalwave.com). A s urbanizací je úzce spojen i hospodářský růst, protože města v rozvíjejících se zemích kopírují trendy, které vidí v rozvinutém světě, včetně technologických inovací.

V roce 2030 by měla ve městech rozvíjejících se zemí žít polovina světové populace. Dnes v nich žije třetina (Vitalwave.com). Domácnosti ve větších městech mají zpravidla vyšší příjmy než na venkově, a proto si mohou dovolit více utrácet za nejrůznější zboží a služby. Domácí spotřeba se tak stává základním faktorem růstu HDP.

Jak bylo a jak bude?

Ekonomiky rozvíjejících se zemí těžily několik posledních desetiletí ze stále rostoucího světového obchodu a exportu komodit, zejména do USA a Číny. Čínská ekonomika polykala obrovské množství ropy, železné rudy nebo mědi. Poptávka pramenila z investic do stavby továren, přístavů, silnic, případně nových měst. Nyní, když je infrastruktura již vybudovaná, soustředí se Čína na postupnou transformaci ekonomiky směrem ke spotřebitelům a jejich útratám.

Řadu rozvíjejících se zemí však výrazné investice do infrastruktury teprve čekají. V příštích 20 letech by měly investice do infrastruktury jejich měst vzrůst z 30 na 40 bilionů USD (Vitalwave.com). Střední třída ve městech rozvíjejících se zemí vytváří a bude vytvářet spoustu příležitostí. Třeba Indie se může chlubit vyšším počtem domácností s ročním disponibilním příjmem nad 10 000 USD než Japonsko (Fidelity.com).

Mnohé rozvíjející země navíc často přeskakují industrializaci. Namísto implementace technologií a postupů, kterými si musel projít rozvinutý svět, rovnou adaptují nejnovější technologie, což jim dává konkurenční výhodu.

Rozvíjejícím se zemím svědčí i klesající úrokové sazby v USA a Evropě, jelikož klesající úrokové sazby umožňují levnější financování jejich dluhů. Navíc s tím, jak se zvyšuje rozdíl ve výši úrokových sazeb, lákají vyšší sazby rozvíjejících se zemí stále více investičního kapitálu. To tlačí v těchto zemích na pokles úrokových sazeb, což v důsledku podporuje domácí poptávku. Stejně tak jako Čína, která v roce 2018 představila vládní pobídky s cílem podpořit spotřebu a růst investic. A z toho budou těžit rovněž obchodní partneři Číny, včetně těch z rozvíjejících se zemí.

Opomíjené, ale výnosné – dluhopisy rozvíjejících se zemí

Atraktivní a neustále rostoucí třídu aktiv představují nejen akcie, ale také dluhopisy rozvíjejících se trhů. Mnoho běžných investorů však tuto investiční příležitost zatím přehlíží, přestože jde o investici s výnosovým potenciálem podobným akciovým trhům, ovšem s nižší mírou rizika. Částečně to může být tím, že tyto ekonomiky jsou zatím díky menšímu podílu na světovém růstu relativně méně zastoupeny v globálních dluhopisových indexech.

I přes vyšší míru kolísání tato třída aktiv v uplynulých letech nezaznamenala dva po sobě jdoucí ztrátové roky. Mezinárodní měnový fond i Světová banka navíc několikrát demonstrovaly svoji politickou vůli pomoci rozvíjejícím se zemím v případě, že by měly čelit neschopnosti splatit své závazky. Navíc, dluhopisy těchto zemí se často dají pořídit za velmi atraktivní ceny.

Diverzifikujte a svěřte se profesionálům

Mezi jednotlivými rozvíjejícími se zeměmi existují podstatné rozdíly, které mají vliv na potenciál výnosu i výši rizika. Zatímco některé země jako je například Jižní Korea nebo Taiwan představují relativně vyspělé finanční trhy, jiné se jako Jižní Afrika nebo Brazílie potýkají s vysokou mírou korupce a političtí představitelé rovněž zasahují do řízení firem. Právě proto máme v NN Investment Partners specializovaný tým s více jak 20letými zkušenostmi, který se rozvojovým zemím věnuje a neustále vyhodnocuje investiční příležitosti a možná rizika.

Vzhledem k relativně vyšší míře kolísání rozvíjejících se trhů nedoporučujeme investorům časovat trh a snažit se koupit “levně” při poklesech. Ideální strategií je dodržení dlouhodobého horizontu a pravidelné investice, které zajistí eliminaci rizik spojených se špatným načasováním. O potřebnou diverzifikaci se v rámci fondů postaráme my.

Investiční příležitosti na rozvíjejících se trzích

Více informací naleznete pod tímto odkazem.