Napsali o nás: NN (L) European Sustainable Equity

22.10.2019 | Novinky

Evropský akciový fond, který uplatňuje environmentální a sociální kritéria ESG v investičním procesu. Dlouhodobě dosahuje velice příznivého poměru výnos/riziko vůči konkurenci i benchmarku.

Fondovou nabídku společnosti NN Investment Partners v ČR tvoří menší počet dluhopisových a smíšených fondů i pestrá škála akciových fondů včetně těch regionálních, sektorových nebo s dividendovou strategií. Níže si představíme evropský akciový fond, který svou strategii přizpůsobuje zásadám sociálně odpovědného investování a nově disponuje měnově zajištěnou korunovou třídu vůči základní eurové.

Plusy a mínusy

+ Mírná nadvýkonnost proti indexu
+ Schopnost překonávat většinu konkurentů při nižší nebo stejné volatilitě
+ Měnově zajištěná korunová třída proti eurové
- Za vhodnější benchmark než MSCI Europe považujeme MSCI Europe ESG Leaders

Finanční i ESG kritéria

NN (L) European Sustainable Equity je v euru vedený akciový fond zaměřený na vyspělé evropské trhy bez sektorového omezení. Snaží se na 3letém horizontu překonat benchmark MSCI Europe NR.

Investiční proces vychází z přístupu zdola nahoru (bottom-up) a výběru konkrétních akciových pozic (stock-picking) na základě fundamentální analýzy, v níž hrají důležitou roli nejen finanční a ekonomické ukazatele příslušných společností, ale také soulad jejich předmětu podnikání a firemní kultury se zásadami udržitelného rozvoje.

V rámci první kategorie se hledají atraktivně oceněné akciové tituly, které mají potenciál dlouhodobé nadvýkonnosti i schopnost obstojně zvládat tržní poklesy, protože za nimi stojí kvalitní firmy se silným postavením na trhu. Ty se vyznačují mj. nadprůměrným a udržitelným cash flow či ziskovostí, nízkou finanční pákou, solidními dividendami a na úrovni akcií poskytují příznivé valuační poměry i tržní momentum.

Druhou kategorii představují tzv. ESG kritéria (environmental, social and governance), jež vymezují žádoucí odpovědné chování zvažovaných firem v oblasti ochrany životního prostředí (nízká produkce odpadu, nízká uhlíková stopa), sociálních principů (dodržování práv zaměstnanců i zákazníků, nediskriminace, odmítání dětské práce) a efektivní správy (ohled na všechny akcionáře). Na základě záporného bodování nepříznivých jevů jsou vyloučeny společnosti provádějící kontroverzní praktiky z pohledu ESG (např. výrobci tabáku a zbraní, provozovatelé hazardu a zábavy pro dospělé, provozovatelé jaderných elektráren, těžaři ropných písků apod.). Do užšího výběru postupují jen prvotřídní reprezentanti s nejvyšším skórem ESG z každého sektoru. Ve finále portfolio zahrnuje 40 až 70 akciových společností, které současně excelují ve finančně-ekonomických ukazatelích.

Zastoupení hlavních sektorů v portfoliu se může odchýlit od benchmarku MSCI Europe do ±5 procentních bodů a každého titulu do ±3 pb. Portfolio management řadu titulů aktivně převažuje nebo podvažuje, což přispívá k vyššímu active share fondu 90 %.

Inovační potenciál ano, ekologická zátěž ne

Graf 1 ukazuje složení portfolia portrétovaného fondu podle zemí z konce srpna. Pokrytí akciových trhů Velké Británie, Švýcarska a Německa v zásadě odpovídá benchmarku MSCI Europe, snad s výjimkou mírného podvážení Británie. Jinak fond poskytuje ve srovnání s benchmarkem větší prostor nizozemským, španělským, skandinávským i americkým titulům, zatímco výrazně podvažuje ty francouzské. Celkové zastoupení eurozóny 43 % se tím dostává zřetelně pod úroveň benchmarku 51 %. Veškeré váhové odchylky zemí ovšem vycházejí z výběru konkrétních titulů s ohledem na plnění finančních ukazatelů a kritérií ESG, nejsou tedy přímým záměrem portfolio managementu.

To platí i pro sektorovou alokaci v grafu 4, kde fond zohledňuje ve větší míře než benchmark zejména průmysl, informační technologie, komunikace a necyklické spotřební zboží na úkor cyklického spotřebního zboží, surovin, energií a utilit. Posledně jmenované podvážené sektory totiž častěji zahrnují aktivity s nepříznivým dopadem na životní prostředí. Naproti tomu, v prvně uvedených převážených sektorech nachází manažerský tým více firem s inovačním potenciálem a schopností zlepšovat na jeho základě sledovaná finanční i ESG kritéria.

Skvělý poměr výnos/riziko

Grafy 2 a 3 srovnávají 5letou eurovou výkonnost základní eurové třídy portrétovaného fondu, benchmarkového indexu MSCI Europe GR a průměru konkurence, který reprezentují evropské akciové fondy s flexibilní strategií z databáze Morningstar. Eurovou třídu fondu v EUR lze považovat za simulaci jeho nové korunové třídy v CZK, neboť náklady na měnové zajišťování aktuálně kompenzuje výrazně kladný úrokový diferenciál koruny vůči euru.

Jako významný úspěch hodnotíme fakt, že fond celkově (přes dílčí období podvýkonnosti) překonal benchmarkový index na bází hrubého výnosu (při kladném koeficientu alfa v tabulce kvantitativních ukazatelů) a držel krok s indexem MSCI Europe ESG Leaders GR, který lépe vystihuje popsanou strategii. Za průměrem konkurence fond převážně zaostával do února 2018, pak ho ale výrazně předčil.

Úspěch fondu NN (L) European Sustainable Equity potvrzuje i srovnání s vybranými konkurenty v grafech 5 a 6. Na sledované 5leté periodě totiž dosáhl 1. až 2. nejsilnější výkonnosti (společně s nejkolísavějším fondem Allianz Europe Equity Growth Select) a zároveň 1. až 2. nejnižší volatility (společně s nejméně výkonným fondem BNP Paribas L1 Equity Europe). Portrétovaný fond tedy nabízí výtečný poměr výnos/riziko, přičemž mu dobře konkuruje fond Allianz s růstovým investičním stylem a mnohem vyšší vahou IT sektoru 28 %.

NN (L) European Sustainable Equity je kvalitně řízený evropský akciový fond, kte- rý najde uplatnění v akciové složce většiny portfolií. Na ní se při svém regionálním profilu může podílet do 40 %.

 

Převzato z časopisu Fond Shop 20/2019, str. 18-19. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.)