Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK)

Tento fond investuje do celé řady tříd aktiv se zaměřením na globální akcie a evropské dluhopisy. Vedení fondu prosazuje strategii udržitelného a odpovědného investování („strategie SRI“), která zohledňuje environmentální a sociální kritéria a kritéria v oblasti správy a řízení (governance). Cílem fondu je dosáhnout ve střednědobém horizontu výnosu, který je srovnatelný s výnosem pro portfolio zahrnující 50% podíl globálních akcií a 50% podíl evropských dluhopisů. Integrované řízení rizik a volatility pomůže ve střednědobém až dlouhodobém horizontu omezit volatilitu cen podílových listů fondu na předem stanovené rozpětí 6 až 12 %.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 13.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 4 438,06 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Volatilita cen podílových listů fondu může být vyšší. Udržitelný přístup omezuje investice na způsobilé emitenty. Vyšší riziko cenových výkyvů a ztrát v souvislosti s akciemi, aktivy rozvíjejících se trhů a dluhopisy s vysokým výnosem. Omezený výnosový potenciál dluhopisů s dobrou úvěrovou kvalitou. Řízení rizik a volatility nevylučuje možnost ztrát. Existuje možnost kurzových ztrát oproti měně investora. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU1867686047
Třída akcií AT (H2-CZK)
Měna CZK
Založení třídy akcií 1. 10. 2018
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 57 585 528 964,93 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 4 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,21%
3 měsíce 3,53%
6 měsíců 9,67%
od začátku roku 8,33%
1 rok 15,71%
3 roky 22,12%
5 let 50,67%
od založení fondu 47,46%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 15,76 -10,53 21,29 2,76 17,68 -10,10 n/a n/a n/a n/a
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 17.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.56%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
15,60