Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD

Cílem fondu je zajistit výnosy v souladu se sazbami peněžního trhu po doporučenou dobu držení. Fond bude investovat minimálně 70 % (obvykle 75 %) do ziskových tržních nástrojů denominovaných v USD, jako jsou dohody o zpětném odprodeji a vklady. Fond se kvalifikuje jako krátkodobý fond peněžního trhu s variabilní čistou hodnotou aktiv a Moody’s Investor Services, Inc. jej hodnotí jako Aaa-mf. Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do cenných papírů emitentů s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG) a až 30 % do cenných papírů emitentů s nízkými, ale zlepšujícími se charakteristikami ESG. Fond může deriváty využívat k zajištění proti riziku úrokové sazby nebo měnovému riziku plynoucím z jiných investic fondu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 12,42 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 1

Tento produkt byl zařazen do třídy 1 ze 7, což je nejnižší třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na velmi nízkou úroveň a je velmi nepravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Fondy peněžního trhu
Číslo ISIN LU0261952922
Třída akcií A-ACC-USD
Měna USD
Založení třídy akcií 25. 9. 2006
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 1 051 741 312,97 USD
Cílové trhy
Investiční horizont min 1 rok
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 1
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 0
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,42%
3 měsíce 1,31%
6 měsíců 2,64%
od začátku roku 2,92%
1 rok 5,39%
3 roky 9,57%
5 let 10,41%
od založení fondu 24,16%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 5,00 1,40 -0,10 -0,30 1,60 1,80 0,90 0,20 0,00 0,00
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.31%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
3,10