Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR

Cílem fondu je zajistit výnosy v souladu se sazbami peněžního trhu po doporučenou dobu držení. Fond bude investovat minimálně 70 % (obvykle 75 %) do ziskových tržních nástrojů denominovaných v eurech, jako jsou dohody o zpětném odprodeji a vklady. Fond investuje nejméně 70 % svých aktiv do cenných papírů emitentů s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG) a až 30 % do cenných papírů emitentů se zlepšujícími se charakteristikami ESG. Fond se kvalifikuje jako krátkodobý fond peněžního trhu s variabilní čistou hodnotou aktiv a Moody’s Investor Services, Inc. je hodnocen Aaa-mf. Fond může deriváty využívat k zajištění proti riziku úrokové sazby nebo měnovému riziku plynoucím z jiných investic fondu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 10,89 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 1

Tento produkt byl zařazen do třídy 1 ze 7, což je nejnižší třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na velmi nízkou úroveň a je velmi nepravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: úvěr. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Fondy peněžního trhu
Číslo ISIN LU0261953490
Třída akcií A-ACC-EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 25. 9. 2006
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 361 233 152,96 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 1 rok
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 1
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 0
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,28%
3 měsíce 0,85%
6 měsíců 1,86%
od začátku roku 2,05%
1 rok 3,67%
3 roky 4,28%
5 let 2,05%
od založení fondu 8,91%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 3,00 -0,30 -1,00 -1,10 -0,90 -0,60 -0,60 -0,30 0,00 0,00
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.33%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
3,30