Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR

Správci uplatňují tematický přístup k investování zdola nahoru na základě fundamentů a vyhledávají expozici vůči inovativním společnostem se zaměřením na růst a kvalitu za přiměřenou cenu. Ve snaze využít zrychlení inovací v Číně identifikují podhodnocené příležitosti k růstu na základě svého hlubokého porozumění inovacím v oblasti technologií, životního stylu a životního prostředí, které mění svět. Součástí investičního procesu je zhodnocení ESG. Fond může investovat do jakékoli společnosti, která splňuje kritéria expozice vůči inovativním společnostem v Číně, což zajišťuje široký investiční prostor a snižuje překryv s obecnými čínskými fondy. Správci berou v úvahu dynamiku společnosti ve střednědobém období, což jim umožňuje investovat do rychle rostoucích podniků v raných fázích inovativních přechodů.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 13.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 16,11 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Tento produkt byl zařazen do třídy 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: likvidita. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0455706654
Třída akcií A-ACC-EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 23. 11. 2009
Benchmark MSCI China All Shares Index (Net)
Majetek ve fondu 76 601 882,80 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -5,35%
3 měsíce 10,19%
6 měsíců 10,65%
od začátku roku 11,80%
1 rok 3,34%
3 roky -37,19%
5 let -14,40%
od založení fondu 61,10%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond -10,40 -26,40 -10,00 15,70 23,40 -12,10 28,00 2,50 5,00 16,80
BM -14,50 -18,60 -5,00 15,80 23,00 -11,50 30,40 4,40 4,30 21,90

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.95%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,50