Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu investicemi do cenných papírů společností z celého světa, které jsou podle názoru investičního správce spojené s globálním přechodem na zdroje energie s nižším obsahem uhlíku a které jsou investičním správcem považovány za udržitelné investice. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice do společností spojených s globálním přechodem na zdroje energie s nižším obsahem uhlíku, jako jsou výroba, distribuce, skladování a doprava energie s nižším obsahem uhlíku a související dodavatelský řetězec, dodavatelé materiálů a technologické společnosti. Fond bude investovat pouze do společností, které vytvářejí nejméně 50 % svých výnosů z aktivit přispívajících ke zmíněnému přechodu, nebo které hrají kriticky důležité role v tomto přechodu a zvyšují svou expozici takovým aktivitám. Fond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do soustředěného spektra akcií po celém světě. Fond obvykle drží méně než 60 akcií. Fod může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost. Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 189,37 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2016064201
Třída akcií A Akumulace EUR hedged
Měna EUR
Založení třídy akcií 10. 7. 2019
Benchmark MSCI Global Alternative Energy NR
Majetek ve fondu 135 958 412,13 EUR
Výkonnost
1 měsíc 7,04%
3 měsíce 14,13%
6 měsíců 4,71%
od začátku roku 7,72%
1 rok 4,71%
3 roky 68,77%
5 let 0,00%
od založení fondu 89,37%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.84%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,40

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů