Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged

Fond je aktivně spravován a investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice do společností spojených s globálním přechodem na zdroje energie s nižším obsahem uhlíku, jako jsou výroba, distribuce, skladování a doprava energie s nižším obsahem uhlíku a související dodavatelský řetězec, dodavatelé materiálů a technologické společnosti. Fond bude investovat pouze do společností, které vytvářejí nejméně 50 % svých výnosů z aktivit přispívajících ke zmíněnému přechodu, nebo které hrají kriticky důležité role v tomto přechodu a zvyšují svou expozici takovým aktivitám.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 2 663,39 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Fond je aktivně spravován a investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice do společností spojených s globálním přechodem na zdroje energie s nižším obsahem uhlíku, jako jsou výroba, distribuce, skladování a doprava energie s nižším obsahem uhlíku a související dodavatelský řetězec, dodavatelé materiálů a technologické společnosti. Fond bude investovat pouze do společností, které vytvářejí nejméně 50 % svých výnosů z aktivit přispívajících ke zmíněnému přechodu, nebo které hrají kriticky důležité role v tomto přechodu a zvyšují svou expozici takovým aktivitám.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2495977675
Třída akcií A Akumulace CZK Hedged
Měna CZK
Založení třídy akcií 21. 7. 2022
Benchmark MSCI Global Alternative Energy NR; MSCI ACWI NR
Majetek ve fondu 440 657,92 CZK
Výkonnost
1 měsíc -3,58%
3 měsíce -0,99%
6 měsíců 6,19%
od začátku roku 0,82%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 10,97%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.87%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,70