Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD

Cílem správců portfolia je investovat do globálních společností, které se zabývají navrhováním, výrobou nebo prodejem produktů a služeb v oblasti vodohospodářství a odpadového hospodářství. Strategie má podpůrné prostředí, které je zaštítěno globálními megatrendy, jako jsou populační růst, environmentální omezení, podpůrná regulace, míra urbanizace či vytváření globálního bohatství. Fond zaujímá neomezený přístup k výstavbě portfolia a správci portfolia se zaměřují na dlouhodobé fundamenty společnosti. Fond se snaží do svého investičního procesu a procesu monitorování rizik začlenit problémy týkající se životního prostředí, sociální oblasti a řízení (ESG), díky čemuž jeho celkové portfolio získává vynikající udržitelné charakteristiky.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 11,96 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Cílem správců portfolia je investovat do globálních společností, které se zabývají navrhováním, výrobou nebo prodejem produktů a služeb v oblasti vodohospodářství a odpadového hospodářství. Strategie má podpůrné prostředí, které je zaštítěno globálními megatrendy, jako jsou populační růst, environmentální omezení, podpůrná regulace, míra urbanizace či vytváření globálního bohatství. Fond zaujímá neomezený přístup k výstavbě portfolia a správci portfolia se zaměřují na dlouhodobé fundamenty společnosti. Fond se snaží do svého investičního procesu a procesu monitorování rizik začlenit problémy týkající se životního prostředí, sociální oblasti a řízení (ESG), díky čemuž jeho celkové portfolio získává vynikající udržitelné charakteristiky.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1892829315
Třída akcií A-ACC-USD
Měna USD
Založení třídy akcií 8. 11. 2018
Benchmark MSCI ACWI Index (Net)
Majetek ve fondu 148 631 411,72 USD
Výkonnost
1 měsíc -3,24%
3 měsíce 3,91%
6 měsíců 11,78%
od začátku roku 3,64%
1 rok -14,94%
3 roky 37,05%
5 let 0,00%
od založení fondu 19,60%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -28,80 22,50 9,80 29,90 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM -18,40 18,50 16,30 26,60 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.89%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,90