Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)

Fond, který využívá nejlepší nápady zkušeného globálního týmu pevných příjmů Fidelity, si klade za cíl v průběhu cyklu zajistit kladný celkový výnos zohledňující riziko. Fond může flexibilně investovat do celosvětové nabídky nástrojů s pevným příjmem, která zahrnuje například vládní dluhopisy, dluhopisy vázané na inflaci, firemní dluhopisy investičního stupně a vysoce výnosové firemní dluhopisy. Nástroje mohou zahrnovat různé měny, regiony, sektory, doby splatnosti a hodnocení, stejně jako investice do zemí považovaných dle názoru investičního manažera za rozvíjející se trhy. Fond se zaměří na cenné papíry, které mají udržitelné vlastnosti. Za udržitelné vlastnosti se považují mj. efektivní řízení a účinnější řešení environmentálních a sociálních otázek („ESG“). Investiční manažer může k vyhodnocení udržitelných vlastností používat údaje poskytnuté interními výzkumnými týmy, doplněné externími poskytovateli skóre ESG.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.9.2023
Hodnota podílu (NAV) 10,22 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt byl zařazen do třídy 3 ze 7, což je středně nízká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně nízkou úroveň a je možné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: rozvíjející se trhy, úvěr. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0594300682
Třída akcií A-ACC-EUR (hedged)
Měna EUR
Založení třídy akcií 8. 3. 2011
Benchmark ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to EUR
Majetek ve fondu 130 412 430,26 EUR
Výkonnost
1 měsíc -1,45%
3 měsíce -1,06%
6 měsíců -2,11%
od začátku roku -0,87%
1 rok 1,49%
3 roky -14,55%
5 let -7,43%
od založení fondu 2,20%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -13,90 -1,80 5,40 6,80 -4,70 2,20 2,50 -2,50 2,40 -1,00
BM -11,00 -0,20 3,80 5,60 -2,10 -0,40 2,40 0,70 7,60 -0,30

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.42%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
14,20