Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged)

Fond investuje do kvalitních společností, které těží z dlouhodobých strukturálních faktorů růstu v oblasti zdravotnictví, konkrétně stárnutí populace a zvýšené potřeby zdravotní péče. Tato investiční filozofie je založena na hledání a vlastnictví zdravých a vysoce kvalitních společností, které mohou časem generovat zisk. Zaměřuje se zejména na tři klíčové vlastnosti: kvalita, viditelnost a udržitelnost. Manažer fondu se snaží rozpoznat podniky s vysokou a udržitelnou návratností investovaného kapitálu (ROIC). Stejně tak se zaměřuje na společnosti, které by mohly významně zlepšit svoje výnosy. V oblasti zdravotnictví existuje spousta příležitostí ke koupi společností se strukturálním růstem, které jsou dále podporovány inovacemi. Fond se zaměřuje na držení zdravotnických firem čítající farmacii, biotechnologii, zdravotnické prostředky a zdravotní pojišťovny. Tyto společnosti mají tendenci být defenzivní povahy, protože poptávka po lécích a lékařských procedurách se nezmění ani v dobách volatility a nejistoty. Defenzivní povaha oboru, podnícená obrovskými dlouhodobými strukturálními trendy, klientům přinést atraktivní výnosy.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 11,40 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Indikátor rizika předpokládá, že produkt bude ve vašem držení 4 roky. Skutečné riziko se může výrazně lišit v případě, že si necháte investici vyplatit již v počáteční fázi, a tedy i návratnost bude nižší.  Souhrnný indikátor rizika představuje vodítko pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s ostatními produkty. Definuje pravděpodobnost toho, že produkt bude finančně ztrátový kvůli nečekaným pohybům na trzích nebo z toho důvodu, že vám nebudeme schopni vyplatit investovanou částku. Tento produkt jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což představuje třídu se středním rizikem. Znamená to střední úroveň potenciální ztráty v reakci na budoucí výkonnost, kde by mohly mít nepříznivé tržní podmínky dopad na schopnost vyplatit vám investovanou částku. Návratnost se může zvýšit nebo snížit v důsledku pohybů měnových kurzů. Součástí tohoto produktu není žádná ochrana před budoucí změnou výkonnosti trhu a existuje proto riziko ztráty části nebo celé vaší investice. Pokud vám společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. nebude schopna vyplatit vaši investovanou částku, můžete o ni přijít.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2670341846
Třída akcií A-ACC-EUR (hedged)
Měna EUR
Založení třídy akcií 23. 8. 2023
Benchmark MSCI ACWI Health Care Index (Net)
Majetek ve fondu 1 581 010,16 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 4
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,88%
3 měsíce 8,47%
6 měsíců 10,68%
od začátku roku 11,76%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 14,00%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.89%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,90