Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)

Mezi klíčové pilíře inovací patří technologie a konektivita. Správci portfolia se zaměřují na investice do takových společností, kde trh podceňuje míru nebo dobu trvání růstu. Neustálé inovace probíhající v sektoru budoucí konektivity představují zajímavé investiční příležitosti, zatímco rychle probíhající změny znamenají, že potřeba aktivního řízení je potenciálním klíčem k vytváření silných výnosů v tomto prostoru. Fond investuje nejméně 70 % do akcií společností po celém světě. Investice budou spojeny s tématem budoucí konektivity (poskytovatelé technologií, sítě a společnosti profitující z komunikací nové generace). Budou mimo jiné zahrnovat společnosti, které se podílejí na zavádění mobilních sítí, kabelových sítí, internetové infrastruktury, sociálních médií, tvorbě online obsahu, streamování, elektronickém obchodování a internetu věcí. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Fond se snaží tyto charakteristiky podporovat dodržováním rámce Fidelity Sustainable Family Framework. Fond dodržuje rámec vyloučení založený na principech, který obsahuje screening na základě norem a negativní screening určitých sektorů, společností nebo praktik na základě konkrétních kritérií ESG, která investiční manažer čas od času nastaví. Fond používá strategii tematické udržitelnosti, podle níž nejméně 70 % investuje do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond může investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje, a částka, již lze investovat do jakékoli jedné země nebo regionu, není omezena. Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející. Fond bude na agregované bázi investovat méně než 30 % přímo nebo nepřímo do čínských akcií tříd A a B. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Referenční měna fondu je zajištěna referenční měnou dané třídy podílů. Toto zajištění má za následek převádění (neboli „replikaci“) výnosů vyjádřených v referenční měně fondu do výnosů vyjádřených v referenční měně dané třídy podílů. Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index MSCI ACWI Index (Net) („index“). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti. Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 726,70 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2268342065
Třída akcií A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 29. 1. 2021
Benchmark MSCI ACWI Index (Net)
Majetek ve fondu 5 799 472,62 CZK
Výkonnost
1 měsíc 1,10%
3 měsíce -5,71%
6 měsíců -10,55%
od začátku roku -31,31%
1 rok -28,61%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu -27,33%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/fondy-a-ceny/factsheet/LU2268342065/tab-esg Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.94%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,40

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů