Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged)

Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého růstu, především prostřednictvím investic do udržitelných evropských akcí. Fond používá strategii Sustainable Focused, podle níž nejméně 70 % investuje do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Fond se snaží tyto charakteristiky podporovat dodržováním rámce Fidelity Sustainable Family Framework. n Fond dodržuje rámec vyloučení založený na principech, který obsahuje screening na základě norem a negativní screening určitých sektorů, společností nebo praktik na základě konkrétních kritérií ESG, která investiční manažer čas od času nastaví. Fond bude investovat nejméně 70 % do evropských akciových cenných papírů. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje základní měnové efekty na úrovni cenných papírů vůči zajišťované referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i základní tržní výnosy. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu. Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index MSCI Europe Index („index‘‘). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 1 381,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0979392841
Třída akcií A-ACC-CZK (hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 5. 11. 2013
Benchmark MSCI Europe
Majetek ve fondu 137 323 167,26 CZK
Výkonnost
1 měsíc 7,05%
3 měsíce 4,38%
6 měsíců -1,43%
od začátku roku -10,61%
1 rok -6,44%
3 roky 0,73%
5 let 11,37%
od založení fondu 38,10%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/fondy-a-ceny/factsheet/LU0979392841/tab-esg Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.93%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,30

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů