Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR

Správkyně přijímá přístup výběru akcií zdola nahoru založený na hloubkové analýze společnosti, který zahrnuje schůzky s vedením společnosti a konkurenty v oboru. Hledá podniky, které vykazují silnou značku s prokázanou konkurenční výhodou vůči spotřebitelům, která se odráží například ve vynikající cenové síle, inovacích a cenném duševním vlastnictví. Tato skupina zahrnuje kromě jiného i spotřebitelské sektory. Důkladně hodnotí kvalitu manažerského týmu, protože věří, že jasná vize značky a její důsledné uplatňování jsou v globalizovaném světě s mnoha konkurenty klíčové. Udržitelné investování je zásadní součástí investičního procesu založeného na fundamentech fondu a strategie se zaměřuje na emitenty se spolehlivými sociálními a environmentálními postupy, což se časem odrazí ve zvýšené popularitě značky a větším podílu na trhu. Jejím cílem je vytvořit koncentrované portfolio dlouhodobě úspěšných společností, jejichž výhled je trhem podhodnocen. Očekává se, že fond bude orientován na kvalitu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 18,00 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: rozvíjející se trhy. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1805238125
Třída akcií A-ACC-EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 11. 4. 2018
Benchmark MSCI ACWI Index (Net)
Majetek ve fondu 57 257 502,67 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 4
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -0,06%
3 měsíce 5,45%
6 měsíců 13,85%
od začátku roku 12,99%
1 rok 13,64%
3 roky 8,17%
5 let 49,25%
od založení fondu 80,00%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 20,30 -23,70 16,50 20,50 28,20 n/a n/a n/a n/a n/a
BM 18,10 -13,00 17,40 14,30 27,30 n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.91%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,10