Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR

Správkyně přijímá přístup výběru akcií zdola nahoru založený na hloubkové analýze společnosti, který zahrnuje schůzky s vedením společnosti a konkurenty v oboru. Hledá podniky, které vykazují silnou značku s prokázanou konkurenční výhodou vůči spotřebitelům, která se odráží například ve vynikající cenové síle, inovacích a cenném duševním vlastnictví. Tato skupina zahrnuje kromě jiného i spotřebitelské sektory. Důkladně hodnotí kvalitu manažerského týmu, protože věří, že jasná vize značky a její důsledné uplatňování jsou v globalizovaném světě s mnoha konkurenty klíčové. Udržitelné investování je zásadní součástí investičního procesu založeného na fundamentech fondu a strategie se zaměřuje na emitenty se spolehlivými sociálními a environmentálními postupy, což se časem odrazí ve zvýšené popularitě značky a větším podílu na trhu. Jejím cílem je vytvořit koncentrované portfolio dlouhodobě úspěšných společností, jejichž výhled je trhem podhodnocen. Očekává se, že fond bude orientován na kvalitu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 13,91 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1805238125
Třída akcií A-ACC-EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 11. 4. 2018
Benchmark MSCI ACWI Index (Net)
Majetek ve fondu 47 142 945,36 EUR
Výkonnost
1 měsíc 3,81%
3 měsíce -3,00%
6 měsíců 0,36%
od začátku roku -19,83%
1 rok -19,27%
3 roky 14,20%
5 let 0,00%
od založení fondu 39,10%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/fondy-a-ceny/factsheet/LU1805238125/tab-esg Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.9%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů