BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK

Snahou fondu je dosáhnout ve střednědobém investičním horizontu přibližně 36 měsíců vyšších výnosů, než nabízí trh Euro Money Market. Využívá k tomu rozšířenou dluhopisovou strategii, jejímž záměrem je generovat kladné výnosy využíváním globálních rozmanitých příležitostí z oblasti instrumentů pro pevný výnos a instrumentů peněžního trhu (a dále derivátů spojených s těmito instrumenty) a současně udržovat vysoce likvidní portfolio s nízkou citlivostí k úrokovým sazbám. Je třeba zdůraznit, že podfond se řídí filozofií říkající, že žádný jednotlivý investiční sektor, strategie, alokace ani téma nesmí v čase převládat. Je založen na aktivním řízení, které vychází ze systematického a disciplinovaného přístupu k výběru cenných papírů kombinujícího mimofinanční výzkum, finanční výzkum a kvantitativní analýzu. Expozice vůči jiné měně než EUR bude menší než 25 %. Fond může být vystaven: 1) dluhopisům investičního stupně v rozsahu 40 až 100 % svých aktiv a 2) dluhopisům neinvestičního stupně (včetně firemních dluhopisů s vysokými výnosy a strukturovaných dluhopisů) v rozsahu 0 až 60 % svých aktiv. Nesmí investovat do akcií. Je řízen aktivně podle Daily Capitalized €str. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Alespoň 90 % portfolia bude investováno do společností (vyjma derivátů a hotovosti), jejichž rating ESG je posuzován na základě vlastní interní metodologie. Fond se zavazuje udržovat vyšší skóre ESG průměrného portfolia, než má jeho svět investic. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 103,40 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU2155808657
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 3. 6. 2021
Benchmark Cash Index Euro Short Term Rate (Hedged in CZK) RI 360 Days
Majetek ve fondu 97 506 667,06 CZK
Výkonnost
1 měsíc 1,22%
3 měsíce 2,54%
6 měsíců 3,56%
od začátku roku 4,02%
1 rok 5,03%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 3,40%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.08%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
10,80

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů