BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK

Tento fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI USA Value (USD) NR (Hedged in CZK) se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Fond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií, které jsou emitované společnostmi ze Spojených států a/nebo společensky odpovědnými společnostmi působícími v této zemi a v porovnání s trhem ke dni nákupu podhodnocené. Portfolio je postaveno na základě systematického přístupu, který kombinuje několik kritérií hodnocení akcií, jako je hodnota, kvalita, nízká volatilita a rychlost pohybu. Po zavedení kvantitativní investice je pak portfolio znovu vyváženo, aby se maximalizovalo skóre ESG a snížila se jeho uhlíková stopa. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která během každého kroku investičního procesu fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG), a to zejména snižování emisí skleníkových plynů, dodržování lidských práv a dodržování práv menšinových držitelů akcií. Tento podfond se řídí přístupem rozšířeného ESG, což znamená, že fond zavádí konkrétnější hlediska ESG (investují do nejudržitelnějších společností podle konkrétních kritérií a/nebo zavádí širší rozsah výjimek), což vede k přísnějším cílům v oblasti ESG a/nebo omezování uhlíkové stopy. Kvantitativní přístup se uplatňuje v zájmu konzistentního dosahování těchto cílů: - skóre ESG portfolia vyšší než skóre ESG indexu po vyloučení nejméně 20 % cenných papírů s nejnižším skórem ESG; a- uhlíková stopa portfolia alespoň o 50 % nižší než uhlíková stopa indexu.Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je investiční riziko ESG podle definice správce aktiv. Příjmy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku), jak je popsáno v prospektu. Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 018,02 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Tento fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI USA Value (USD) NR (Hedged in CZK) se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Fond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií, které jsou emitované společnostmi ze Spojených států a/nebo společensky odpovědnými společnostmi působícími v této zemi a v porovnání s trhem ke dni nákupu podhodnocené. Portfolio je postaveno na základě systematického přístupu, který kombinuje několik kritérií hodnocení akcií, jako je hodnota, kvalita, nízká volatilita a rychlost pohybu. Po zavedení kvantitativní investice je pak portfolio znovu vyváženo, aby se maximalizovalo skóre ESG a snížila se jeho uhlíková stopa. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která během každého kroku investičního procesu fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG), a to zejména snižování emisí skleníkových plynů, dodržování lidských práv a dodržování práv menšinových držitelů akcií. Tento podfond se řídí přístupem rozšířeného ESG, což znamená, že fond zavádí konkrétnější hlediska ESG (investují do nejudržitelnějších společností podle konkrétních kritérií a/nebo zavádí širší rozsah výjimek), což vede k přísnějším cílům v oblasti ESG a/nebo omezování uhlíkové stopy. Kvantitativní přístup se uplatňuje v zájmu konzistentního dosahování těchto cílů: - skóre ESG portfolia vyšší než skóre ESG indexu po vyloučení nejméně 20 % cenných papírů s nejnižším skórem ESG; a- uhlíková stopa portfolia alespoň o 50 % nižší než uhlíková stopa indexu.Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je investiční riziko ESG podle definice správce aktiv. Příjmy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku), jak je popsáno v prospektu. Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na CZK.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2451818095
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 7. 1. 2022
Benchmark
Majetek ve fondu 424 951,16 CZK
Výkonnost
1 měsíc -4,30%
3 měsíce -2,12%
6 měsíců 7,44%
od začátku roku -2,37%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 1,10%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.48%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
14,80