BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR

Tento fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI AC World (EUR) NR se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Podfond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Fond usiluje o zvyšování hodnoty svých aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných společnostmi na celém světě, které jsou aktivní v oblasti přenosu energie. Mezi oblasti přenosu energie patří zejména obnovitelná a přechodná energie, energetická účinnost, udržitelná přeprava, zelené budovy a infrastruktura. Může investovat do cenných papírů typu P-Notes. Může investovat do akcií pevninské Číny určených zahraničním investorům, jako jsou akcie China A-Shares, které mohou být kotované na burze Stock Connect, nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Investiční tým uplatňuje také politiku odpovědného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG), a to zejména snižování emisí skleníkových plynů, dodržování lidských práv a dodržování práv menšinových držitelů akcií. Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je riziko související s investicí podle ESG podle definice správce aktiv. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 791,34 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 7
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0823414635
Třída akcií Classic, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 17. 5. 2013
Benchmark MSCI AC World (EUR) NR
Majetek ve fondu 566 667 328,59 EUR
Výkonnost
1 měsíc 8,32%
3 měsíce -17,97%
6 měsíců -10,00%
od začátku roku -28,65%
1 rok -38,36%
3 roky 79,43%
5 let 49,12%
od založení fondu 21,99%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.98%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,80

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů