Nebojte se investovat, ale buďte opatrní

21.06.2018 | Novinky

V dnešní době přibývá případů, kdy jsou investoři kontaktováni osobami bez oprávnění působit na finančním trhu. Proto je třeba zdůraznit, čemu při komunikaci ohledně investic věnovat pozornost. Doporučujeme ujasnit si odpovědi na následující otázky.

S kým jednám?

Primárně je třeba si ověřit, zda jednající osoba může investice nabízet, tedy zda má oprávnění působit na finančním trhu. Ujistěte se, že tato osoba získala potřebné povolení od České národní banky, což můžete ověřit dle identifikátoru, který je povinna Vám sdělit a podle kterého je možné dohledat subjekt na seznamu České národní banky pro kontrolu licencí a registrovaných subjektů.

Koho jednající osoba zastupuje?

Ověřte si, zda fyzická osoba jedná sama za sebe nebo za jiný subjekt a zkontrolujte, zda nabízí vlastní produkt nebo produkt společnosti, pro kterou pracuje. Doporučujeme vyhledat produkt na internetových stránkách společnosti, nebo konkrétní společnost přímo kontaktovat.

Do čeho investice směřuje?

Jednající osoba je povinna sdělit Vám všechny informace týkající se investice, a to písemnou formou (papírově nebo elektronicky). Zjistěte, zda se jedná o investici do dluhopisů, akcií, nemovitostní nebo jiných finančních aktiv a zajímejte se o historii společnosti. Ujasněte si také, jestli opravdu rozumíte, jak nabízený produkt funguje. Opomenout byste neměli ani návratnost investované částky nebo lhůtu nezbytnou pro výběr investovaných finančních prostředků.

V případě problémů či pochybností se můžete obrátit na ČNB, finančního arbitra nebo Asociaci pro kapitálový trh ČR.

Zdroj: Asociace pro kapitálový trh ČR