Favoritem investorů zůstávají smíšené fondy

28.05.2018 | Novinky

Podle tiskové zprávy Asociace pro kapitálový trh České republiky dosáhl objem majetku svěřený správcům aktiv za první čtvrtletí roku 2018 výše 1,365 bilionu Kč a investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice celkové hodnoty 479,83 mld. Kč. V porovnání s posledním čtvrtletím roku 2017 tak majetek ve fondech klesl o více než 3,6 mld. Kč. Pokud bychom při zpracování dat vyloučili jednorázový odkup velkého institucionálního klienta, investice obyvatelstva do fondů by i nadále vykazovaly mírný růst. I přesto můžeme pozorovat určité zpomalení tempa růstu, které je pravděpodobně důsledkem vyšší volatility kapitálových trhů a horších historických výkonností.

Nejvíce nových investic plyne i nadále do fondů smíšených, avšak nárůst zaznamenaly také aktiva nemovitostní, akciové fondy, fondy fondů a fondy peněžního trhu. Naopak s poklesem investic se potýkají fondy dluhopisové a strukturované.

Kompletní znění tiskové zprávy Asociace pro kapitálový trh ČR si můžete stáhnout pod odkazem níže.