Trhy posílají investorům matoucí signály

21.05.2018 | Novinky

Letošní rok se od toho loňského začíná dost lišit. Zatímco rok 2017 byl plný pozitivních překvapení a dobrých zpráv týkajících se vývoje ekonomiky i politiky, nyní investoři čelí větší nejistotě a méně stabilnímu prostředí. V uplynulých třech měsících vzrostla nejistota, což se projevuje vyšším kolísáním cen i tím, že si trhy nemohou vybrat směr, kterým se vydají dál. Tedy jestli porostou, nebo budou klesat. Pohybují se tak do strany. Od začátku roku trhy vzrostly v eurovém vyjádření ani ne o procento, zatímco loni za stejnou dobu vyrostly o 4,9 %.

Akciové trhy v současné době vysílají matoucí signály. Investoři se zdají být uvězněni na jedné straně silnými hospodářskými výsledky firem a vyššími úrokovými sazbami a na straně druhé nejasným politickým vývojem, zejména co se obchodní politiky týče. 

Americká výsledková sezóna se vyvíjí dobře. Výsledky za první čtvrtletí už oznámilo přes 81 % firem z indexu S&P500 a 79 % z nich překonalo očekávání trhu. Největší růst zisků (83 %) reportuje díky výraznému zvýšení cen ropy energetický sektor.

Za zmínku stojí, že růst je způsobený spíše než daňovou reformou lepší provozní marží. Průměrná daňová sazba poklesla o 5 % na současných 20 %. 

Trhy na tyto pozitivní zprávy odpověděly vlažně. Nervózní investoři se soustředí na zprávy, které by jim potvrdily, že se hospodářské výsledky blíží svému cyklickému maximu. Společnosti, které v tuto chvíli oznámily rostoucí náklady – ať už na materiál či mzdy – byly ze strany investorů penalizovány i v případě, že překonaly očekávání.

Nervozita investorů zamíchala pořadím sektorů dle výkonnosti

Finančním a technologickým akciím se od začátku výsledkové sezóny navzdory dobrým výsledkům daří hůře než zbytku trhu. Mezi sektory, kterým se daří nejlépe, se zařadily ty defenzivní, jako jsou utility, telekomunikace nebo reality. V prostředí rostoucích výnosů dluhopisů, kterých jsme v posledních týdnech svědky, je tato výkonnost zejména v oblasti utilit a realit nepřirozená. Investoři pravděpodobně předpokládají, že jsme na vrcholu úrokového cyklu. To se zdá být v rozporu s očekáváním Fedu a většiny pozorovatelů trhu včetně nás, kteří předpokládáme, že Fed do konce roku 2019 zvýší sazby celkem šestkrát.

Možné vysvětlení, proč se daří defenzivním sektorům, můžeme hledat v jejich poměrném zastoupení v portfoliích. Technologie a finance jsou díky růstu světové ekonomiky zastoupeny poměrově více než je neutrální pozice, a utility a reality naopak méně. V důsledku nejistoty, které investoři čelí, dochází v portfoliích k návratu k neutrálnímu zastoupení. Možné vysvětlení, proč se daří defenzivním sektorům, můžeme hledat v jejich v poměrném zastoupení v portfoliích. Technologie a finance jsou díky růstu světové ekonomiky zastoupeny poměrově více než je neutrální pozice, a utility a reality naopak méně. V důsledku nejistoty, které investoři čelí, dochází v portfoliích k návratu k neutrálnímu zastoupení jednotlivých sektorů. Technologické a finanční akcie tak čelí prodejům a daří se jim tedy méně. Naopak defenzivním sektorům jako utilitám a realitám se daří, protože je třeba je dokoupit.

My jsme v posledních měsících obměnili portfolio v podobném duchu také, když jsme redukovali výraznější zastoupení technologií a financí, naopak jsme posílili investice do zboží každodenní spotřeby. Dalším faktorem, který hraje roli, může být relativní ohodnocení. Poměr ceny akcií vzhledem k jejich účetní hodnotě je mezi cyklickými a defenzivními sektory nejvyšší za více než 20 let, a to včetně období internetové bubliny.

Obchodní napětí může ohrozit zdravé prostředí

I přesto nevidíme důvod zavádět větší podíl defenzivních investic. Ekonomická data jsou stále dobrá a finanční podmínky příznivé. Důvěra investorů je na hodnotách, na nichž v uplynulých 10 letech nebyla. Riziko nyní představuje rostoucí napětí na poli mezinárodního obchodu. Politici budou zřejmě nadále pokračovat v hrozbách a činit silná prohlášení, která budou mít dopad na náladu investorů. Obchodní válka by v důsledku vedla k nižšímu růstu i ziskům a vyšší inflaci, což je prostředí pro akcie nepříznivé.

Ceny ropy mají stále prostor pro růst

Riziko pro ceny ropy představuje v krátkodobém horizontu vysoké množství spekulativních investic. Další růst cen ropy však může podpořit zvýšená poptávka. Ta je podpořená opětovným růstem, dodržováním limitů na omezení produkce v rámci zemí OPEC a v dalších zemích těžících ropu, stejně jako geopolitickým rizikem. Energetický sektor je ziskový a za zmínku stojí, že evropské energetické společnosti nyní poskytují 5% dividendový výnos.