Investoři nacházejí útočiště na rozvíjejících se trzích

25.04.2018 | Novinky

Obnovený růst domácí poptávky na rozvíjejících se trzích je s výjimkou Číny stále pozitivní. Nadále je navíc podporován uvolněnou měnovou politikou.

Přestože by se mohlo zdát, že rozvíjejícím se trhům nadcházejí těžké časy, opak je pravdou. Vysvětlíme proč. Na první pohled se může zdát, že akciím a dluhopisům z rozvíjejících se trhů by se investoři měli v současném tržním prostředí vyhnout, zejména z těchto důvodů:

  • Zaprvé – od loňského září roste očekávání, že Fed zvedne sazby. Pro rozvíjející se trhy představuje růst amerických sazeb zpravidla negativní zprávu, protože se zužuje úrokový diferenciál mezi výnosy amerických dluhopisů a těch z rozvíjejících se trhů. Ve svém důsledku to v minulosti často vedlo k odlivu kapitálu z posledně jmenovaných zemí.
  • Zadruhé – světový obchod pravděpodobně v posledním čtvrtletí roku 2017 dosáhl vrcholu. Růst exportních asijských zemí zjevně zpomaluje, což ukazuje i klesající index nákupních manažerů PMI. Březnové hodnoty indexu PMI v asijských ekonomikách s výjimkou Číny klesly, přičemž v Číně mohly být hodnoty ovlivněny čínským novým rokem. PMI tří nejvíce otevřených ekonomik – Jižní Koreje, Malajsie a Thajska – dokonce spadla pod hodnotu 50 bodů.
  • Zatřetí – eskaluje obchodní konflikt mezi USA a Čínou a obavy o dlouhodobý trend ve světové ekonomice přichází zrovna ve chvíli, kdy globální cyklické momentum už několik měsíců slábne. Proto jsou finanční trhy v poslední době tak nervózní.
  • Začtvrté – v posledních týdnech roste kvůli zneužitým datům Facebooku opět tlak na globální technologické akcie. IT sektor přestavuje zhruba 30 % světového akciového indexu a světové IT indexy a rozvíjející se trhy hnaly nahoru v roce 2017 především čínské technologie a internetové akcie.

Akciím i dluhopisům na rozvíjejících se trzích se v prvním kvartále dařilo

V důsledku výše popsaného by se dalo čekat, že akcie rozvíjejících se trhů budou čelit výprodejům. To se však nestalo, v prvním čtvrtletí dokonce lehce překonaly ostatní regiony. Dluhopisy rozvíjejících se trhů dokonce překvapily ještě více. Výnos indexu GBI-EM, který představuje benchmark lokálních dluhopisů, klesl ke konci března o 6,01 %, a dosáhl tak zhodnocení 4,4 %.

Jak je možné, že se rozvíjejícím trhům daří?

Hlavním důvodem je pozitivní vývoj domácí poptávky v tomto regionu (s výjimkou Číny) a stále uvolněná měnová politika, díky čemuž může domácí poptávka pokračovat v růstu ještě několik
kvartálů nebo dokonce let. Jinými slovy – zatímco kromě Číny čísla ukazují rostoucí spotřebu, dochází ještě k dostatečně silnému přílivu kapitálu díky udržitelnému růstu úvěrů. K růstu úvěrového financování začalo docházet zhruba před rokem. A nyní ještě nabralo na síle. Kromě Číny se tak hospodářský růst vrátil po třech letech zpět na dvouciferné hodnoty. To vše pomáhá spotřebě a dluhopisovým investicím k růstu a vedlo to také v posledních měsících k růstu očekávaných hospodářských výsledků firem, a to až o 15 %.

V poslední době rostou obavy z dalšího vývoje světového obchodu, především díky slabším globálním cyklickým ukazatelům a ochranné politice Trumpovy administrativy. V tomto prostředí je síla rostoucí poptávky na rozvíjejících se trzích důležitá. V posledních měsících ukazatele domácí poptávky sílily, zatímco indikátory vývoje světového obchodu slábly. Zatímco index PMI exportních ekonomik v Asii klesal, tentýž index ekonomik v rozvíjející se Evropě, na Středním východě, v Africe a v Latinské Americe rostl. Dokud tedy očekávané hodnoty vývoje domácí poptávky dál porostou, měly by odpovídajícím způsobem růst na rozvíjejících se trzích také zisky firem a rozvíjející trhy by měly nadále překonávat ty rozvinuté.