Co je to volatilita a jak ji měříme? Musíme se jí bát?

07.03.2018 | Novinky

Volatilitou rozumíme míru, s jakou kolísá cena aktiva (např. akcie) v čase. Pokud je cena relativně stabilní, je volatilita nízká. Při vysoké volatilitě se ceny pohybují často naprosto nevyzpytatelně a býváme svědky někdy až dramatických pádů i růstů. Volatilita je však přirozenou součástí kapitálových trhů, bez tržních výkyvů bychom nemohli dosáhnout ani žádného zhodnocení.

Volatilitu měříme např. za pomoci indexu VIX (tzv. index strachu), který ukazuje očekávanou volatilitu na trzích na základě vývoje put a call opcí na index amerických akcií S&P 500. Při zvýšené volatilitě je důležité sledovat základní (fundamentální) ekonomické ukazatele jako je např. hospodářský růst, míra inflace a další. Pokud se tyto ukazatele vyvíjí příznivě, tržní výkyvy jsou spíše technické korekce ocenění aktiv, nežli předzvěst nějaké ekonomické krize. Trpěliví investoři mohou na zvýšené volatilitě i vydělat. V době poklesu cen nakoupí levněji a po opětovném vzpamatování trhu jsou
potenciálně schopni získat nadprůměrné výnosy.