Jaký leden na trzích, takový i celý rok?

23.01.2018 | Novinky

Tento rok začal stejně, jak skončil ten předešlý. Díky neustále se zlepšujícím ekonomickým datům a pozitivní náladě investorů se dařilo rizikovým aktivům. Z behaviorálního pohledu se však pro blízkou budoucnost objevilo pár varovných signálů. V našich smíšených fondech jsme proto dočasně snížili podíl akciových investic.


Trhy rostou a ekonomická data jsou silná

Trhy vyrazily do nového roku ze startovacích bloků plné energie. Ceny ropy pokračovaly v růstu, inflační očekávání se ustálila a výnosy dluhopisů se zvýšily. V růstu pokračoval i objem poskytovaných úvěrů a akciové trhy rostly dokonce ještě rychleji než na konci roku. Za první dva lednové týdny přidaly světové akciové trhy v eurovém vyjádření 2,75 %, nejvíce pak japonský trh, a to 3,6 %.

Otázkou je, zda bude i letos platit tzv. „lednový efekt“. Největší světová investiční banka Merrill Lynch ve svém průzkumu (postaveném na základě dat indexu S&P 500 od roku 1928) ukázala, že leden obecně dobře předpovídá, jak dopadne celý rok. Pokud leden skončil ziskem, tak v 80 % případů dokázal trh za celý rok vzrůst o 13 %. Ze statistického pohledu to vypadá dobře, nicméně odhadovat roční výhled na základě dvoutýdenního vývoje trhů by bylo poněkud krátkozraké.

Pro naši investiční filosofii je klíčové sledovat, jakým směrem jsou orientovány změny základních (fundamentálních), ale také behaviorálních dat, která hýbou trhem. Když se ekonomice daří a dále pokračuje v pozitivním vývoji, trhy se tomu přizpůsobí a směřují dále vzhůru. V případě, že se fundamentální data nemění, ale trh očekává lepší budoucnost, investoři posílají na trh další kapitál, který podporuje růst cen. Žádný z těchto trendů však netrvá věčně a změna jejich dynamiky nabízí příležitosti, jak prostřednictvím aktivního řízení portfolia navýšit zisky.

Výjimečně dobrý stav globální ekonomiky, přetrvávající pozitivní překvapení při zveřejňování ekonomických dat a prudký růst pozitivní nálady mezi investory vytvořily v posledních týdnech silnou podporu pro růst cen rizikových aktiv. To se opět prostřednictvím snazšího financování firem a růstu pozitivního sentimentu na straně firem i domácností příznivě promítlo do vývoje ekonomiky.

Díky přetrvávajícím silným ekonomickým datům se trhy také soustředí na normalizaci monetární politiky (neboli návrat k normálu, tedy postupné zvyšování základních úrokových sazeb) ze strany hlavních centrálních bank.


Klíčem pro další růst akciových trhů budou zisky

Protože neočekáváme reálnou změnu v ocenění, bude pro akciové trhy v prostředí zpřísňující se monetární politiky klíčový trend, kterým se budou ubírat zisky. Každopádně globální indikátor poměru ceny a zisku akcií (P/E) bude v příštích 12 měsících pravděpodobně nižší. To platí zejména pro USA. V Japonsku i eurozóně se možná dočkáme další expanze, protože jsme v dřívější fázi monetárního i hospodářského cyklu.

Globální ziskové momentum (počet zvýšených odhadů zisků minus počet snížených odhadů) dosáhlo aktuálně dvouletého maxima. V absolutních číslech očekáváme, že zisky v roce 2018 porostou mírně dvouciferným tempem.