Rozvíjející se trhy: globální nejistota dopadá i na ně, dluhopisy zůstávají i nadále atraktivní třídou aktiv

16.10.2019 | Novinky

Rozvíjející se trhy: globální nejistota dopadá i na ně, dluhopisy zůstávají i nadále atraktivní třídou aktiv

Rozvíjející se trhy nenašly v uplynulých třech měsících jasný směr. Na vině je především nejistota spojená s obchodními válkami, politickými spory a klimatickou krizí. Pro všechny třídy aktiv na rozvíjejících se trzích byl tento rok zatím pozitivní politickým rizikům navzdory. Uvolňování měnové politiky na rozvíjejících se trzích nejvíce ovlivňuje přístup centrálních bank v rozvinutých zemích, zejména amerického Fedu a Evropské centrální banky.

S uvolňováním měnové politiky již některé centrální banky rozvíjejících se zemí začali, avšak v oblasti fiskálních politiky se toho zatím příliš nestalo. Indie před dvěma týdny překvapila trhy, když snížila sazbu daně ze zisku, což podpořilo slábnoucí tempo hospodářského růstu. Čína zůstává naproti tomu stále opatrná, přestože zadlužení veřejného sektoru je stále nízké. Odborníci se shodují, že Čína má vhodné podmínky pro zavedení významnějších fiskálních stimulů, než které doposud použila. Peking si tak pravděpodobně nechává manévrovací prostor pro výraznější navýšení vládních výdajů v případě selhání jednání o budoucí podobě obchodních vztahů s USA.

Akciové trhy rozvíjejících se zemí ve vleku nejistoty

V srpnu se rozvíjejícím se trhů dařilo méně. Hlavními důvody byla krize důvěry v Argentině a slabší měny, kterým vévodilo oslabení čínského renminbi. Zdrojem nejistoty byla však především zvýšená pravděpodobnost tvrdého brexitu poté, co se premiér Johnson pokusil pozastavit zasedání parlamentu. Díky klesajícím cenám některých komodit se nedařilo cyklickým sektorům a financím. Naproti tomu defenzivní sektory, jako je zdravotnictví, utility a realitní sektor, si vedly dobře.

Dluhopisy rozvíjejících se zemí: investice s výnosovým potenciálem podobným akciovým trhům

  1. I přes vyšší míru kolísání tato třída aktiv v uplynulých letech nezaznamenala dva po sobě jdoucí ztrátové roky.
  2. Dluhopisy se dají pořídit za velmi atraktivní ceny.
  3. MMF i Světová banka několikrát demonstrovaly svoji politickou vůli pomoci rozvíjejícím se zemím, pokud nebudou schopny splácet svoje závazky.

Nejistota prospívá dluhopisům rozvíjejících se zemí

Růst světové ekonomiky lehce zpomalil. Inflace v hlavních světových ekonomikách klesá, a proto většina hlavních centrálních bank přistoupila k uvolňování měnové politiky. To by mohlo dalšímu zpomalování hospodářského růstu zabránit.

Hlavním hybatelem bude i nadále zůstávat vývoj americko-čínských obchodních vztahů. Věříme, že výnosy dluhopisů na rozvíjejících se trzích budou tento rok pozitivní, protože tomuto vývoji prospívá celková situace ve světě. Investoři hledají aktiva, která nesou atraktivní výnos a dluhopisy rozvíjejících zemí mezi ně patří.

Většina rozvíjejících se zemí je v dobré kondici, se zdravou ekonomikou, relativně příznivou inflací a podhodnocenou měnou. Vzhledem k poměrně vysokým výnosům mají v tomto prostředí centrální banky prostor pro uvolňování monetární politiky a externí financování je navíc stabilnější, než tomu bylo v uplynulých letech. To vše by se mělo pozitivně projevit na výkonnosti této třídy aktiv ve střednědobém horizontu.

Do karet hraje dluhopisům rozvíjejících se zemí také demografický vývoj. Počet obyvatel v produktivním věku v rozvíjejících se zemích roste, stejně jako jejich kupní síla. Stále rostoucí domácí poptávka zůstává důležitým faktorem, který pozitivně ovlivňuje hospodářský růst těchto zemí.

Graf: Odhad vývoje podílu populace v jednotlivých regionech ve věku 25 až 64 let v letech 1990-2100

Zdroj: OSN

 

TIP! Nově naleznete v nabídce NN Fondů korunovou třídu fondu NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency), který investuje do dluhopisů rozvíjejících se zemí.