Oznámení akcionářům o konání výroční valné hromady společnosti NN (L)

Dovolujeme si Vás upozornit na konání řádné valné hromady dne 27. ledna 2022 ve 14:00. Více informací se dočtete v oznámení akcionářům, které si můžete stáhnout pod odkazem níže.

 

Program:

  1. Prezentace zpráv představenstva společnosti a nezávislého auditora.
  2. Schválení roční účetní uzávěrky pro finanční rok končící dnem 30. září 2021.
  3. Přidělení výsledků pro finanční rok končící dnem 30. září 2021.
  4. Udělení absolutoria členům představenstva v souvislosti s jejich mandáty během finančního roku končícího dnem 30. září 2021.
  5. Schválení odměn členů představenstva.
  6. Zákonné jmenování: rezignace a/nebo obnovení mandátu.