Oznámení akcionářům o konání valné hromady fondu NN (L) Patrimonial

Dovolujeme si Vás upozornit na konání řádné valné hromady dne 27. ledna 2022 v 11:15 hod. Více informací se dočtete v oznámení akcionářům, které si můžete stáhnout pod odkazem níže.

 

Program:

 

  • Prezentace zpráv představenstva společnosti a nezávislého auditora.
  • Schválení roční účetní uzávěrky pro finanční rok končící dnem 30. září 2021.
  • Přidělení výsledků pro finanční rok končící dnem 30. září 2021.
  • Udělení absolutoria členům představenstva v souvislosti s jejich mandáty během finančního roku končícího dnem 30. září 2021.
  • Schválení odměn členů představenstva.
  • Zákonné jmenování: rezignace a/nebo obnovení mandátu.