Oznámení akcionářům fondů Goldman Sachs Funds IV

V příloze naleznete oznámení akcionářům fondů Goldman Sachs Funds IV. týkající se navrhovaných změn s ohledem na delegování uvnitř skupiny Goldman Sachs:

  • důvody pro vytvoření rámce delegování uvnitř skupiny
  • složení rámce pro delegování uvnitř skupiny
  • zachování dohod se stávajícími investičními manažery a dopad na stávající podfondy
  • dopad na dotčené akcionáře