Oznámení akcionářům fondu Goldman Sachs Fund III

dovolujeme si Vás upozornit na nadcházející změny v prospektu společnosti Goldman Sachs Funds III, které se promítnou v nové verzi prospektu ze dne 6. listopadu 2023.


1. Změny podfondu Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income
•    přejmenování na Goldman Sachs Asia Equity Income
•    změna investičního cíle a politiky


2. Vysvětlení k podfondu Goldman Sachs Europe Equity a podfondu Goldman Sachs Eurozone Equity
•    investiční proces podfondů bude uveden do souladu se základními akciovými strategiemi skupiny Goldman Sachs, aniž by to mělo jakýkoli podstatný dopad na skutečný investiční proces

3. Změny podfondu Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)
•    investiční proces podfondu bude uveden do souladu se základními akciovými strategiemi skupiny Goldman Sachs

4. Změny podfondu Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income
•    investiční proces podfondu bude uveden do souladu se základními akciovými strategiemi skupiny Goldman Sachs

5. Změny podfondu Goldman Sachs Global Energy Equity
•    přejmenování na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity
•    změna investičního cíle a politiky

6. Aktualizace informací o udržitelných investicích v prospektu

7. Změna procentuálního podílu investic v souladu s E/S vlastnostmi podfondů Goldman Sachs Sustainable Yield, Opportunities, the Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) a Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset
 
Detailní popis nadcházejících změn najdete v dokumentu, který je ke stažení níže.