Nový statut fondu NN (L)

Dovolujeme si vás upozornit na nové znění statutu/prospektu fondu NN (L) SICAV.