Fidelity International: Oznámení akcionářům

Dovolujeme si oznámit akcionářům fondu Fidelity Funds změny v následujících sub-fondech:


Fidelity Funds Asian Special situations - doplnění investiční strategie

 

Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions - nově zařazení do kategerie čl. 9 dle regulace SFDR