Oznámení akcionářům fondů NN (L)

Dovolujeme si Vám oznámit  konání druhé valné hromady fondu NN (L), která proběhne na adrese 27, boulevard Marcel Cahen, L-1311, Lucemburské velkovévodství dne 1. února 2023.

Více informací v přiloženém oznámení.