Udržitelnost nebo atraktivní výnos? Nedělejte kompromisy

05.09.2019 | Novinky

Význam společensky odpovědného investování (socially responsible investing – SRI) v posledních letech celosvětově roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace.

Čím dál častěji se v dnešní době potýkáme s problémy jako je přetěžování přírodních zdrojů, nadměrná emise CO2 a klimatická změna. Vědci bijí na poplach s tím, že naše výroba, zemědělství a další činnosti by měly respektovat principy udržitelnosti, abychom zabránili nežádoucím změnám, které mohou nepříznivě ovlivňovat naše životy i životy našich dětí.

A nemusí jít jen o udržitelný přístup k životnímu prostředí. Veřejnost oceňuje také ty společnosti, které se staví proaktivně k dodržování lidských práv, jednají férově se zaměstnanci a snaží se pozitivně ovlivňovat komunitu, ve které podnikají. V dnešní době sociálních sítí, rychlého šíření a sdílení informací je totiž snadné penalizovat ty, jenž tyto principy porušují. A dát to firmě pocítit umí nejen zákazníci. Jejich nepřízeň se může projevit poklesem zisku, po kterém následuje pokles ceny akcií a odliv investorů.

Nejrozšířenější fáma? Že odpovědné investice mají nižší výnos

Často se má za to, že udržitelnost investic musí být na úkor jejich výnosnosti. Opak je pravdou. V roce 2013 podrobili němečtí akademici Dorfleitner, Utz a Wimmer strategii společensky odpovědného investování dlouhodobé analýze. Došli k jasnému závěru, že akciová portfolia s vysokým podílem firem, které se chovají společensky odpovědně, vykazují v dlouhodobém horizontu lepších výsledků.

Důraz na dlouhodobě udržitelné výnosy a návratnost kapitálu

Investiční proces výběru aktiv, do kterých investujeme, je založen na důkladné finanční analýze. Ta hodnotí nejen zisk, finanční zdraví a návratnost kapitálu, ale také důsledně zkoumá právě dodržování kritérií sociálně-environmentální odpovědnosti neboli ESG (z angl. Environmental, Social, Governance).

V NN Investment Partners totiž považujeme společensky odpovědné investování za nejlepší způsob, jak lze zvýšit návratnost vlastní investice v poměru k rizikům a zároveň přispět společnosti jako celku. Navíc věříme, že nám investice do těchto pro budoucnost zásadních témat, umožní zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu.

Díky více než 20letým zkušenostem s uplatňováním ESG kritérií ve většině investičních strategiích jsme celosvětově uznáváni za lídra v oblasti odpovědného investování a správy aktiv. V roce 2019 jsme získali top A+ hodnocení udělené OSN za náš přístup a excelentní investiční strategie v oblasti odpovědného investování.

Proč se tedy odpovědné investice vyplatí?

  1. Návratnost investic se zvyšuje především díky důrazu na udržitelný způsob řízení firem, do nichž fondy investují.
  2. Investujete do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti.
  3. Přispíváte ke změně klimatu a pomáháte snižovat uhlíkovou stopu.
  4. Podporujete slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv, boj proti dětské práci a diskriminaci.
  5. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

 

Chci investovat odpovědně

…na akciových trzích v Evropě

 

…do akcií na rozvíjejících se trzích

 

…do světových akcií

 

…v rámci smíšených fondů

 

 

Více informací naleznete pod tímto odkazem.