Světová ekonomika roste, jeví ale známky únavy

12.09.2017 | Novinky

Světová ekonomika se v uplynulých měsících vyvíjela příznivě. Inflace byla i nadále nízká, ačkoliv jsme na trzích práce mohli pozorovat jisté oživení, což v minulosti vedlo k růstu mezd a tím tedy zprostředkovaně také k růstu inflace. Pozitivně hodnotíme také fakt, že centrální banky zatím nespěchají se zpřísňováním měnové politiky.

Zisky firem v druhém kvartálu rostly dvouciferným tempem. Všeobecně dobrá kondice firem tak vede k poklesu počtu bankrotů a tím i ke snížení rizikových přirážek u korporátních dluhopisů. Oživení na komoditních trzích má pozitivní dopad na americké dluhopisy s vysokým výnosem (high yield). Rozvíjející se trhy profitují ze slabého dolaru a z umírněného přístupu Fedu k měnové politice. Okrajové země eurozóny prožívají období hospodářského růstu a relativního klidu na politické scéně. Světová ekonomika roste, v eurozóně vidíme strmý nárůst indexu spotřebitelské důvěry (viz graf), celkově však můžeme pozorovat jisté známky únavy. Odhadovaný vývoj ziskovosti firem pro rok 2018 je pozitivní, ale postupně ztrácí sílu. Navíc dochází i ke změně v uvažování centrálních bank směrem k utahování měnové politiky, přestože rétorika centrálních bankéřů je stále umírněná. Zdá se, že se pohybujeme v prostředí, které vede spíše ke konsolidaci, než k dalšímu silnému růstu.

Akcie: dařit se bude zejména financím

Náš výhled na akciové trhy je prozatím pozitivní. Nízká inflace vytváří prostor pro postupnou normalizaci měnové politiky, což snižuje riziko poklesu cen aktiv na finančních trzích. Otázkou je, jak dlouho zůstanou podmínky příznivé. Velmi důležitým faktorem jsou pohyby měnových kurzů, které ovlivňují relativní výkonnost aktiv mezi jednotlivými regiony. Významnou roli také hrají úrokové sazby a cena ropy. Úroveň úrokových sazeb ovlivňuje ziskovost finančního sektoru. Cena ropy je zase důležitá nejen pro energetický sektor, ale zprostředkovaně má dopad na sektory materiálů a průmyslu. Z pohledu sektorů tak očekáváme, že se bude dařit především v oblasti financí. Obezřetní jsme naopak v sektoru materiálů a utilit.

Další vývoj na akciových trzích se těžko odhaduje, určitě to ale nebude procházka růžovým sadem. Očekáváme řadu výkyvů způsobených výše uvedenými faktory, možným zpřísněním měnové politiky či eskalací geopolitických problémů, které přestavují rizika v mnoha zemích po celém světě.

Dluhopisy: opětovné zklidnění trhů

Trh desetiletých vládních dluhopisů se po prudkém růstu výnosů z konce června a z první poloviny července zklidnil. Výnos desetiletého německého státního dluhopisu vzrostl o 40 bazických bodů. Tento vývoj způsobily především komentáře prezidenta ECB Maria Draghi. Obecně vysoká korelace mezi výnosy dluhopisů rozvinutých zemí způsobila také například růst výnosů amerických státních dluhopisů (byť jejich výnosy nerostly tak prudce). Z globálního pohledu stále preferujeme sektor dluhopisů s vysokými výnosy, avšak v sektoru korporátních dluhopisů nyní upřednostňujeme spíše vyšší kreditní kvalitu (investiční stupeň).

Nemovitosti a komodity

Z pohledu taktického rozložení aktiv má u nás realitní sektor v současné době neutrální váhu. Vidíme určité problémy v komerční sféře, které plynou z digitální konkurence v oblasti maloobchodu. Nástup e-commerce, která snižuje obchodníkům marže, je silnější v USA než v Eurozóně. Naopak sektor rezidenčních nemovitostí vypadá lépe, i když může být v nadcházejícím období více citlivý na růst (hypotečních) úrokových sazeb. Co se týče komodit, zde vidíme příležitosti plynoucí zejména z aktuálního růstu ceny ropy, což podporuje jak komodity, tak v oblasti akcií ziskovost energetického sektoru. Vývoj komoditního sektoru také podporuje celkově příznivý vývoj světové ekonomiky a sílící výrobní sektor.