Své NN Fondy v ING Bank můžete převést do KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.

28.06.2021 | Novinky

Co je pro to potřeba udělat?


1.    Uzavřít komisionářskou smlouvu s KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. (pokud ji ještě nemáte).

2.    Vyplnit formulář k převodu od banky k distributorovi. Z ING Bank je možné převést pouze NN Fondy. Fondy ING Aria, Fidelity, Franklin Templeton a BlackRock k nám převést nelze. Předvyplněný formulář  k převodu od banky k distributorovi je ke stažení na konci článku.

3.    vyplněný formulář k převodu od banky k distributorovi nám můžete doručit dvěma způsoby:

a.    podepsat a nahrát do internetového bankovnictví ING Bank a zároveň ho zaslat naskenovaný z Vašeho registrovaného e-mailu na adresu fundsbo@kkip.cz (z důvodu ochrany vašich osobních údajů důrazně doporučujeme dokument opatřit heslem),

nebo

b.    podpis na formuláři k převodu od banky k distributorovi nechat úředně ověřit a poté zaslat originál na adresu ING BANK uvedenou níže a zároveň ho zaslat naskenovaný z vašeho registrovaného e-mailu na adresu fundsbo@kkip.cz. Z důvodu ochrany vašich osobních údajů důrazně doporučujeme opatřit dokument heslem.

ING Bank N.V.
oddělení Retail Banking Operations
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Kontaktujte naši zákaznickou linku, rádi vám poradíme.

O vše ostatní se již za vás postaráme a vy můžete ve svých investicích s NN Fondy u nás dále pokračovat.