Odolnost růstu rozvíjejících se trhů

16.10.2017 | Novinky

V několika minulých týdnech se musely kapitálové trhy v rozvíjejících se ekonomikách vyrovnat se změnou očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb ze strany FEDu. Akciové i dluhopisové trhy však tyto události strávily relativně dobře a nezaznamenaly žádné výraznější výkyvy. Jako mnohem důležitější se ukázala skutečnost, že růst domácí poptávky na rozvíjejících se trzích stále sílí a společně s exportem patří k hlavním motorům růstu.

Trend od začátku roku 2016: rozvíjející se trhy porážejí rozvinuté
Akciové trhy rozvíjejících se zemí překonávají již několikátý kvartál v řadě výkonnost rozvinutých akciových trhů. V eurovém vyjádření vynesly rozvíjející se akciové trhy 4,2 %, v dolarovém vyjádření dokonce 8 %. Tento trend započal v lednu 2016 na pozadí snížení rizika dalšího vývoje Číny a na základě uvolněnější měnové politiky FEDu. Tento trend byl od října do prosince 2016 sice krátce přerušen šokem po zvolení D. Trumpa americkým prezidentem, jinak jej však nic významněji nenarušovalo. Tuto pozoruhodnou odolnost růstu rozvíjejících se trhů lze vysvětlit sílícím růstovým obrazem těchto zemí a příznivou monetární politikou v rozvinutých ekonomikách.

Menší zakolísání

I přesto však rozvíjející se akciové trhy v posledních několika týdnech poněkud utrpěly, když musely strávit významný posun v očekávání vývoje úrokových sazeb v USA. Výstupy zářijového zasedání FEDu byly interpretovány jako „jestřábí“ (tzn. značící rychlejší růst sazeb), navíc vzrostla pravděpodobnost daňové reformy v USA. Do cen na trzích tak bylo v posledních několika týdnech započteno očekávání dalšího zvýšení úrokových sazeb (až o 50 bazických bodů do konce roku), což ve výsledku přispělo k horší výkonnosti rozvíjejících se akciových trhů.

Domácí poptávka společně s exportem hlavními motory růstu

Kromě silného růstu mezinárodního obchodu se na rozvíjejících se trzích přidává také růst domácí poptávky, podporované příznivými finančními podmínkami. Věříme, že tento pozitivní trend zůstane nedotčen a že korekce z minulých týdnů se projeví jen jako krátkodobá. Máme v paměti situaci posledního velkého boomu těchto trhů v letech 2002 – 2010. Domníváme se, že jakmile se růst rozvíjejících se ekonomik stane klíčovým tržním tématem, půjde ho jen obtížně přerušit. Náš pozitivní výhled dále posilují odhady růstu zisků firem z rozvíjejících se zemí pro rok 2018 (12,1 %), které významně překonávají odhady růstu zisků v rozvinutých ekonomikách (9,6 %).

Riziko odlivu kapitálu zůstává nízké

Rozvíjející se trhy přilákaly v posledních letech díky velmi nízkým úrokovým sazbám v rozvinutých ekonomikách značné množství kapitálu. Jako klíčové riziko pro tento region tak považujeme akceleraci růstu úrokových sazeb v rozvinutých zemích, což by ve výsledku vedlo ke zpětnému odlivu kapitálu z rozvíjejících se ekonomik.

Pokud se však podíváme na dynamiku hospodářského růstu a inflace v USA, nemyslíme si, že by tento scénář byl aktuálně na pořadu dne. V tomto kontextu je také důležité, že rozdíl reálných úrokových sazeb mezi rozvíjejícími se a rozvinutými ekonomikami činí více než tři procentní body. Tento rozdíl vytváří dle našeho názoru dostatečný „polštář“ pro možné zrychlení úrokové „normalizace“ (zvyšování úrokových sazeb) ze strany FEDu.