Novinky v nabídce NN Fondů

05.09.2019 | Novinky

Vážení klienti,

rádi bychom Vás seznámili s novými investičními příležitostmi, které od září najdete v naší nabídce. Jde o úspěšné investiční příběhy s atraktivním výnosovým potenciálem. Na co se tedy můžete těšit?

Chcete investovat na rozvíjejících se trzích?

Díky vyššímu výnosovému potenciálu představují dluhopisy rozvíjejících se zemí zajímavý doplněk portfolia domácích dluhopisů. Z investičního pohledu v dlouhodobém horizontu jednoznačně převažuje růst rozvíjejících se trhů nad zvýšenou mírou jejich kolísání.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (CZK)

  • Široce diverzifikované portfolio dluhopisů rozvíjejících se zemí

 

Více informací o investičních příležitostech na rozvíjejících se trzích naleznete pod tímto odkazem.

 

Chcete investovat odpovědně?

Návratnost investic se zvyšuje především díky důrazu na udržitelný způsob řízení firem, do nichž fondy investují. Zároveň jde o investici do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti. Důraz je kladen zejména na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

NN (L) European Sustainable Equity (CZK)

  • Atraktivní ocenění evropských akcií a dobrý růstový potenciál evropské ekonomiky

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (USD)

  • Růstový potenciál rozvíjejících se trhů a dodržování kritérií sociálně-environmentální udržitelnosti

 

Více informací o společensky odpovědném investování naleznete pod tímto odkazem.

Tým NN Investment Partners