NN fondy se změní na Goldman Sachs Asset Management fondy 6. března 2023

15.02.2023 | Novinky

V loňském roce se změnil vlastník společnosti NN Investment Partners z NN Group na Goldman Sachs.

 

Chtěli bychom Vás informovat, že postupně dojde ke změně značky společnosti z NN Investment Partners na Goldman Sachs Asset Management, k přejmenování fondů a názvu firmy. 
 


Změna značky 


 
Během prvního čtvrtletí tohoto roku bude společnost NN Investment Partners postupně měnit název, logo a barvy. Tyto změny se projeví v marketingových materiálech, e-mailech, e-mailových adresách i na internetových stránkách a sociálních sítích společnosti. Internetové stránky se změní na www.gsfondy.cz.
 


Přejmenování fondů
 

Dne 6. března 2023 se přejmenují investiční fondy, které mají ve svém názvu „NN“. Ve většině případů to bude znamenat nahrazení „NN (L)“ nebo „NN“ za „Goldman Sachs“
 

Co to pro vás znamená?


 
Nabídka, investiční proces ani investiční politika NN Fondů se nemění, dochází pouze k jejich přejmenování. Stejně tak se nemění lidé, kteří se starají o Vaše investice, ani kontaktní osoby.
 
Při komunikaci se pouze začne používat název a značka Goldman Sachs Asset Management.
 
Kombinací investičních kapacit obou společností se rozšíří nabídka fondů od tradičních a alternativních tříd aktiv až po udržitelná investiční řešení. 
 
Navíc se bude ve Váš prospěch využívat zázemí společnosti Goldman Sachs, která je pátým největším správcem aktiv na světě a díky 150 letům své úspěšné historie pokrývá světové trhy v 55 zemích na 5 kontinentech. 
 
Informace k fondům po jejich přejmenování nalezenete i nadále na obvykém místě na webu naší společnosti, www.kkip.cz.
 
Názvy NN fondů budou také změněny na GSAM fondy v naší aplikaci KKinvestor ke stejnému datu.