Komentář portfolio manažera: Investice do dluhopisů

25.10.2017 | Novinky

V aktuálním prostředí nízkých úrokových sazeb nepatří dluhopisy mezi vyhledávané investice. Neznamená to však, že by je měli investoři úplně ignorovat. Dluhopisy hrají ve vyváženém investičním portfoliu důležitou roli.


Je jasné, že současná situace, kdy roste inflace, ekonomika i úrokové sazby, dluhopisovým trhům příliš nepřeje. Na druhé straně jsou dluhopisy důležitou součástí portfolia pro nejisté časy. Jsou to právě dluhopisy, které investorům během tržních otřesů pomáhají vybalancovat případné ztráty z rizikových aktiv, tedy například z akcií.


Dluhopisové fondy ale nejsou automaticky konzervativní investice. Určité typy dluhopisů (např. EMD, High Yield) mohou dosahovat výrazně vyšší volatility, než například bezpečnější státní dluhopisy rozvinutých zemí. Proto si musí investor nejprve ujasnit, jaké výkyvy ceny fondu je ochoten akceptovat, a podle toho si stanovit časový horizont a vybrat vhodný fond.


Pro řadu investorů tak může být zajímavý fond NN (L) First Class Yield Opportunities, který investuje do různých druhů dluhopisů od bezpečnějších státních až po dynamičtější dluhopisy s vysokými výnosy či dluhopisy rozvíjejících se trhů. Podíl jednotlivých typů dluhopisů se mění podle aktuální situace na trzích s cílem udržet volatilitu fondu v rozmezí 4–8 % ročně a dosáhnout hrubého výnosu 4 % p. a. nad
úroveň peněžních trhů (EURIBOR 1M).


Více informací o kompletní nabídce NN Fondů včetně výše uvedeného fondu naleznete na www.nnfondy.cz.

Michal Špaček
Portfolio Manager Fixed Income NN Investment Partners