Jak spořit na důchod aneb proč přidat k doplňkovému penzijnímu spoření ještě podílové fondy

24.07.2019 | Novinky

Doporučení, kolik si máme uspořit na důchod, je oblíbeným tématem finančních příloh všech známých deníků. Poslední průzkum společnosti NN ukazuje, že pro naplnění finančního očekávání průměrného Čecha v penzi je nutné mít nad rámec státního důchodu k dispozici alespoň 1,5 milionu korun. Ideální variantou je připravovat se na stáří již od první výplaty a využít v maximální možné míře výhody, které nabízejí penzijní produkty s podporou státu. Jejich možnosti jsou však omezené, proto se vyplatí kombinovat je s podílovými fondy.

Doplňkové penzijní spoření je výhodné nejen díky státnímu příspěvku a daňovému zvýhodnění. Na rozdíl od penzijního připojištění, které bylo možné uzavírat až do roku 2012 a které nabízí garanci nezáporného zhodnocení, lze u doplňkového penzijního spoření volit investiční strategii. Vzhledem k dlouhému investičnímu horizontu, který často přesahuje 30 let, nemusíte tedy nutně zůstávat v konzervativních variantách.

Na tak dlouhém horizontu je těžké předvídat všechny situace, do kterých se můžete dostat. Peníze na doplňkovém penzijním spoření jsou zpravidla vázané minimálně do 60 let věku. Je proto vhodné část úspor na důchod investovat prostřednictvím podílových fondů. Peníze z nich máte k dispozici na účtu během několika dní a můžete tak velmi efektivně a jednoduše řešit nenadálou potřebu finančních prostředků.

K tomu, abyste se stali finančně nezávislými a svou penzi si mohli užít dle vlastních představ, se hodí především dynamičtější fondy. Proč tomu tak je?  Z dlouhodobého pohledu dosahují vyšších výnosů a minimální doporučený horizont 5-7 let je v tomto případě hravě překonán. „Je samozřejmě nutné respektovat rizikový profil investora, ale čím delší investiční horizont klienta je, tím dynamičtější by investiční strategie měla být. Při odchodu do důchodu pak výnosy výrazně převyšují vlastní investice,” vysvětluje Lubomír Vystavěl, investiční ředitel NN Investment Partners.

Jak ustát výkyvy

Je téměř jisté, že během období, které vám do důchodu zbývá, zažijete několik poklesů trhů, možná i krizí. Poklesy jsou něčím, co je na trhu standardní a je třeba s nimi počítat. Vzhledem k tomu, že investujete pravidelně, měli byste tyto situace vnímat spíše jako příležitost než jako obavu. Jak je to možné? Kupujete totiž oproti předchozím cenám levněji. Je třeba si také uvědomit, že důležitá je hodnota portfolia až na konci vašeho investičních období, nikoliv v jeho průběhu. Právě poklesy trhů prověří nejen vaši strategii, ale i schopnost ubránit se vlastním emocím. Podívejme se na čísla.

Když vynecháme Velkou depresi ve 30. letech 20. století, přinesl nejhorší medvědí (klesající) trh na indexu S&P 500 pád o 51 %, největší růst však činil během býčího (růstového) trhu 935 %. Jednalo se tedy o zhodnocení na desetinásobek.

Období růstu trvala v průměru 9,1 let a průměrný výnos za toto období dosahoval 476 %. Období poklesu trvala naproti tomu v průměru pouze 1,3 roku a za tuto dobu trhy ztratily přibližně 41 % své hodnoty. Je tedy zřejmé, že investiční strategie na důchod může být velmi dynamická a bez problémů snese riziko akciových fondů.

Zbývá ohlídat jeden důležitý aspekt, aby vás propad trhů těsně před důchodem nepřipravil o významnou část úspor. Jak toho dosáhnout?

Jak ochránit výnosy? Zamykejte zisky

Dejme tomu, že do důchodu půjdete v 65 letech. Zhruba 10 let předtím je vhodné postupně zamykat zisky a investice převádět do konzervativních nástrojů. Všichni totiž víme, že časovat trh a hledat vhodný okamžik pro prodej nikdo přesně nedokáže.

Ideální strategií je tedy převést každý rok 10 % svého portfolia z akciových fondů do dluhopisových. Nastavte si pevné datum, ke kterému každý rok část zisků uzamknete. Zatímco akciové fondy mohou být i v cizích měnách, protože jejich výnos v dlouhém období překonává měnové riziko, dluhopisové fondy by měly být korunové.  

10 let před důchodem tedy začněte přestupovat mezi fondy tak, aby se za rok převedlo 10 % vašeho investičního portfolia do dluhopisů. Tento postup opakujte každý následující rok. Ve třetím roce před důchodem tak budete mít 70 % portfolia zaparkovaného v dluhopisových fondech a jen 30 % zůstane v akciových. I kdyby v tuto chvíli začaly trhy klesat, budete mít většinu peněz mimo „rizikové“ akcie. Případně jim můžete dopřát čas na to, aby se trhy vrátily zpět a začaly opět růst.

Jednorázová výplata vs. pravidelná renta

Ve chvíli, kdy se rozhodnete užívat si důchodu, máte na výběr dvě varianty, jak naložit se svými úsporami. Jednou z nich je jednorázová výplata celé částky. Druhou možností je nastavit výplatu pravidelné renty. Tato varianta se většině klientů jeví jako praktičtější.

Celá částka na běžném účtu může svádět k lehkovážnému utrácení. Oproti tomu pravidelná výplata rozumně dorovná výpadek příjmů, přičemž zbytek investic se stále zhodnocuje. Sice už ne takovým tempem, ale přesto stále pracuje v dluhopisových fondech.  Vždy počítejte s tím, že pravidelná výplata by vám měla vydržet po dobu alespoň 20 let.

Právní upozornění: S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se NN Fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz